Göm menyn

Innehåll i utbildningen

 

8PYA10 Specialistsjuksköterskan och kärnkompetenserna i avancerad omvårdnad, 7,5 hp

I kursens studeras vårdens sex kärnkompetenser utifrån specialistsjuksköterskans omvårdnadsperspektiv:

 • Kärnkompetensernas betydelse för specialistsjuksköterskan
 • Personcentrerad vård
 • Samverkan i team
 • Evidensbaserad vård
 • Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling
 • Säker vård
 • Informatik
 • Vetenskapliga metoder som litteraturstudier, kvalitativa respektive kvantitativa metoder
 • Specialistsjuksköterskans yrkesroll och kompetens
 • Mångfaldsperspektiv, till exempel genus, sexualitet och kultur


​8PYA09 Metoder, verktyg och förhållningssätt i en evidensbaserad praktik, 7,5 hp

Kursen utgår från psykiatriska sjukdomstillstånd och dessa kopplas till olika relevanta psykiatriska områden. I kursen studeras:

 • Samtalsmetoder och samtalsövningar
 • Psykiatriska skattningsskalor och bedömningsinstrument och deras utveckling och teoretiska grund
 • E-hälsa, digitalisering, internetbaserat stöd och behandling
 • Grundläggande begrepp, verkningsmekanismer inom psykofarmakologin samt regelverk kring psykofarmaka
 • Evidensbegreppet och dess relevans för psykiatriska insatser och behandling
 • Planering av omvårdnad för människor med psykisk ohälsa
 • Återhämtning
 • Vårdande hållning utifrån vårdvetenskapligt perspektiv


8PYA05 Att möta människor som lider av psykisk ohälsa, del 1, 15 hp

Kursen utgår från psykiatriska sjukdomstillstånd och dessa kopplas till olika relevanta psykiatriska områden. I kursen studeras:

 • Psykisk ohälsa ur ett biologiskt, psykologiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv (del 1)
 • Förstämningssyndrom
 • Schizofreni, andra psykoser och katatoni
 • Suicidalt beteende
 • Psykiatrisk epidemiologi, symtomatologi, diagnostik (del 1)
 • Metabola syndrom
 • Läkemedelsbehandling
 • Teorier och begrepp inom psykiatri och psykiatrisk omvårdnad (del 1)
 • Psykiatrisk etik
 • Kommunikation
 • Transkulturell psykiatri
 • Vetenskapliga metoder som litteraturstudier, kvalitativa respektive kvantitativa metoder
 • Forskningsetiska principer


8PYA06 Att möta människor som lider av psykisk ohälsa, del 2, 12 hp

Kursen utgår från psykiatriska sjukdomstillstånd och dessa kopplas till olika relevanta psykiatriska områden. I kursen studeras:

 • Psykisk ohälsa ur ett biologiskt, psykologiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv (del 2)
 • Psykiatrisk epidemiologi, symtomatologi, diagnostik (del 2)
 • Barn- och ungdomspsykiatri
 • Psykogeriatrik
 • Autismspektrum och ADHD
 • Beroende- och missbruksproblematik
 • Personlighetssyndrom
 • Kritisk granskning och bedömning av vetenskaplig produktion
 • Teorier och begrepp inom psykiatri och psykiatrisk omvårdnad (del 2)
 • Stigma, utanförskap, genus, mångfald

Mer om PBL


Kontakt

Postadress:
Medicinska Fakulteten
Avdelningen för omvårdnad
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
581 83 Linköping

Besöksadress:
Avdelningen för omvårdnad
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
Campus US

Kontaktpersoner:
Patrik Rytterström, Kursansvarig
Tel: 011-363551
Campus Norrköping

Helen Hagström, Administratör
Tel: 013-286923
Ingång 75/76/78 plan 12

Ingegerd Sandström, Studievägledare
Tel: 013-281677
Studentenheten plan 11


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-28