Göm menyn

Studiegrupp på annan ort

Från och med hösten 2014 finns studiegrupper inom detta program i Jönköping, Karlstad och Örebro. Dessa grupper har sina basgruppsträffar på respektive ort och kommer att kunna genomföra verksamhetsförlagd utbildning i hemlänet. Fr o m hösten 2016 går det även att söka till en webgrupp.

Studiegrupper vid andra studieorter OBS! Denna info är ännu inte uppdaterad för ht18!

Utbildningen sker som modifierad distansutbildning. Det innebär att hela kursen träffas i Linköping två gånger per termin (närträffar) för föreläsningar, seminarier och examinationer. Varje närträff genomförs oftast på två dagar. I termin 1 är närträffarna planerade till den 29/8, 30/8 och 31/8 samt 4/10 och 5/10 (Gäller ht2017). Seminarier och examinationer kommer i stor utsträckning att kunna genomföras på studieorterna. Föreläsningar kommer dels att finnas inspelade och dels att sändas och kunna följas i realtid på studieorten. Handledare för examensarbeten kommer att rekryteras från studieorten när det är möjligt och i övrigt från Linköpings Universitet. Vissa moment kommer dock att genomföras i Linköping och då krävs närvaro på Campus US, Universitetssjukhuset, i Linköping. Vi beräknar att detta kommer att medföra resa till Linköping vid 2 tillfällen per termin, med 2-3 dagar vid varje tillfälle.

Studiegruppen möts en halv dag 3-5 gånger per termin på respektive studieort.

Man träffas även en gång per månad i sin basgrupp. I samarbete med sin basgruppshandledare planerar basgruppen tid och datum när dessa ska genomföras. Basgrupperna träffas på respektive ort. Exakta datum och tider bestäms av gruppen.

Utöver närträffar och basgrupp tillkommer enskilda studieuppgifter som genomförs individuellt och e-postas in.

VFU genomförs vid två tillfällen, i termin 2 och termin 3. VFU sker antingen på halvtid (10 veckor, 2 dagar/vecka) eller på heltid (5 veckor, 4 dagar/vecka). Placering sker med hjälp av VFU-samordnare i Region Jönköping, Region Östergötland, Region Örebro och Landstinget i Värmland. 

Studiegrupper via Ortsoberoende webgrupp OBS! Denna info är ännu inte uppdaterad för ht18!

Förutom de fysiska basgrupperna i Jönköping, Karlstad, Örebro och Linköping har denna utbildning även en web-baserad basgrupp.

Basgruppen träffas en gång per månad via dator och programvaran Adobe Connect.

Föreläsningar kommer att finnas inspelade.

Webgruppen träffas fysiskt på den första närträffen/uppropet 29 augusti. OBS! Denna info är ännu inte uppdaterad för ht18!

VFU genomförs vid två tillfällen, i termin 2 och termin 3. VFU sker antingen på halvtid (10 veckor, 2 dagar/vecka) eller på heltid (5 veckor, 4 dagar/vecka). För dig som läser den ortsoberoende utbildningen ordnar du själv en VFU-plats på valfri arbetsplats.

Samtliga studenter från samtliga studieorter+webgrupp kommer att vara i Linköping de tre första dagarna i utbildningen, både 29/8, 30/8 och 31/8 2017.

OBSERVERA att texten ovan inte uppdateras för 2018, var vänlig läs välkomstbrevet för 2018.

 

 

Mer om PBL


Kontakt

Postadress:
Medicinska Fakulteten
Avdelningen för omvårdnad
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
581 83 Linköping

Besöksadress:
Avdelningen för omvårdnad
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
Campus US

Kontaktpersoner:
Patrik Rytterström, Kursansvarig
Tel: 011-363551
Campus Norrköping

Helen Hagström, Administratör
Tel: 013-286923
Ingång 75/76/78 plan 12

Ingegerd Sandström, Studievägledare
Tel: 013-281677
Studentenheten plan 11


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-31