Göm menyn

Personal

Programansvarig för Specialistsjuksköterskeutbildningarna och Barnmorskeprogrammet
Lena Hanberger, IMH, Avdelningen för Omvårdnad
Telefon: 013-285619
Lena Hanberger

Kursansvarig/Universitetslektor
Patrik Rytterström, ISV, Avd för omvårdnad
Tel: 011-363551
Patrik Rytterström

Docent
Sally Hultsjö
Tel: 010-242 12 53 
Sally Hultsjö

Universitetsadjunkt
Rikard Wärdig, IMH, Avd för omvårdnad
Tel: 013-286850
Rikard Wärdig

Examinator/Professor
Tiny Jaarsma, ISV, Avd för omvårdnad
Tel: 011-363550
Tiny Jaarsma

Administratör
Helen Hagström, IMH, Avd för omvårdnad
Tel: 013-286923
Helen Hagström

Studievägledare
Ingegerd Sandström, MedFak, Studentenheten
Tel: 013-281677
Ingegerd Sandström

Mer om PBL


Kontakt

Postadress:
Medicinska Fakulteten
Avdelningen för omvårdnad
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
581 83 Linköping

Besöksadress:
Avdelningen för omvårdnad
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
Campus US

Kontaktpersoner:
Patrik Rytterström, Kursansvarig
Tel: 011-363551
Campus Norrköping

Helen Hagström, Administratör
Tel: 013-286923
Ingång 75/76/78 plan 12

Ingegerd Sandström, Studievägledare
Tel: 013-281677
Studentenheten plan 11


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-28