Göm menyn

Om yrket


Psykiatrisjuksköterskan ansvarar för den specifika omvårdnaden kring personer med psykisk ohälsa eller sjukdom och arbetet sker ofta i multiprofessionella team. Ett helhetsperspektiv på patientens hälsa är oftast mycket centralt för hur vården utformas kring den enskilda patienten. Det gör också att arbetet som psykiatrisjuksköterska ofta är omväxlande och kan innehålla många olika delar. I ena stunden kan det handla om att förbereda en patient inför behandling genom provtagningar och medicintekniska åtgärder. Vid ett annat tillfälle kan det handla om att aktivera patienten med en promenad för att vid ytterligare andra tillfällen stödja patienten genom samtal. Ibland ställs psykiatrisjuksköterskan inför svåra etiska överväganden rörande patientens rätt till självbestämmande och autonomi. Förmågan att kommunicera med personer och att i svåra situationer kunna etablera vårdrelationer är en återkommande utmaning för psykiatrisjuksköterskan.

Mer om PBL


Kontakt

Postadress:
Medicinska Fakulteten
Avdelningen för omvårdnad
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
581 83 Linköping

Besöksadress:
Avdelningen för omvårdnad
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
Campus US

Kontaktpersoner:
Patrik Rytterström, Kursansvarig
Tel: 011-363551
Campus Norrköping

Helen Hagström, Administratör
Tel: 013-286923
Ingång 75/76/78 plan 12

Ingegerd Sandström, Studievägledare
Tel: 013-281677
Studentenheten plan 11


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-31