Göm menyn

Om programmet

Upplägg på programmet ht20:

Den första terminen består av två kurser:

Kurs 1: Psykiatrisjuksköterskans och kärnkompetenserna i avancerad omvårdnad, 7,5 hp. Den kursen läses tillsammans med övriga specialistutbildningar men kommer att anpassas så att psykiatriska området är i fokus.

Kurs 2: Metoder, verktyg och förhållningssätt i en evidensbaserad praktik, 7,5 hp

Utbildningen går på halvfart och en stor del av studierna kan du bedriva som självstudier. Du kommer att tillhöra en basgrupp där basgruppsträffarna genomförs i Karlstad, Örebro, Jönköping, Linköping samt en webbaserad basgrupp. En basgrupp måste innehålla minst sju deltagare för att den ska kunna genomföras.

Utbildningen sker som modifierad distansutbildning. Det innebär att alla basgrupper (inklusive webbgruppen) träffas i Linköping två gånger per termin (närträffar) för föreläsningar, seminarier och examinationer. Varje närträff genomförs oftast på två dagar. I termin 1 är närträffarna planerade till den 25/8, 26/8 och 27/8 samt 21/10 och 22/10.

Basgruppen träffas en gång per månad. I samarbete med sin basgruppshandledare planerar basgruppen tid och datum när dessa ska genomföras. Basgrupperna träffas på respektive ort förutom den ortsoberoende gruppen som träffas via dator och videokonferens.

Utöver närträffar och basgrupp tillkommer studieuppgifter som genomförs individuellt och i vissa fall parvis/gruppvis.

 SSK Psykiatri

VFU genomförs vid två tillfällen, i termin 2 och termin 3. VFU sker antingen på halvtid (10 veckor, 2 dagar/vecka) eller på heltid (5 veckor, 4 dagar/vecka). Placering sker med hjälp av VFU-samordnare i Region Jönköping, Region Östergötland, Region Örebro och Landstinget i

Värmland. För dig som läser den ortsoberoende utbildningen så kan du själv ordna VFU-plats på valfri arbetsplats.

Examen

Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård.

Karriärvägar

Utbildningen kan förutom yrkesexamen ge magisterexamen och behörighet till vidare studier till en masterexamen och/eller doktorsexamen (forskningsutbildning). Magisterexamen kan vara en grund för att arbeta med vårdutveckling och kvalitetssäkring på en övergripande nivå inom den psykiatriska vården. Magisterexamen efterfrågas också ofta vid arbetsuppgifter rörande utbildning, t ex för huvudhandledare till studenter.

Mer om PBL


Kontakt

Postadress:
Medicinska Fakulteten
HMV, Avd för omvårdnad och reproduktiv hälsa
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
581 83 Linköping

Besöksadress:
HMV, Avd för omvårdnad och reproduktiv hälsa
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
Campus US

Kontaktpersoner:
Patrik Rytterström, Kursansvarig
Tel: 011-363551
sskspec@liu.se
Campus Norrköping

Helen Hagström, Administratör
Ingång 75/76/78 plan 12
sskspec@liu.se

Ingegerd Sandström, Studievägledare
Tel: 013-281677
ingegerd.sandstrom@liu.se
Studentenheten plan 11


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-11