Göm menyn

Om programmet


Utbildningen går på halvfart och en stor del av studierna kan du bedriva som självstudier. Du kommer att tillhöra en basgrupp där basgruppsträffarna genomförs i Karlstad, Örebro, Jönköping, Linköping samt en webbaserad basgrupp. En basgrupp måste innehålla minst sju deltagare för att den ska kunna genomföras.

Utbildningen sker som modifierad distansutbildning. Det innebär att hela kursen, inklusive den ortsoberoende studiegruppen, träffas i Linköping två gånger per termin (närträffar) för föreläsningar, seminarier och examinationer. Varje närträff genomförs oftast på två dagar. I termin 1 2019 är närträffarna planerade till den 27/8, 28/8 och 29/8 samt 30/10 och 31/10.
Alla studenter, inklusive den ortsoberoende studiegruppen, träffas i Linköping sammanlagt 5 dagar i termin 1 ht 2019, 4 dagar i termin 2 vt 2020, 3 dagar i termin 3 ht 2020 och 1 dag plus seminarier i termin 4 vt 2021. Samtliga dagar gäller även den webbaserade gruppen.

Basgruppen träffas en gång per månad. I samarbete med sin basgruppshandledare planerar basgruppen tid och datum när dessa ska genomföras. Basgrupperna träffas på respektive ort förutom den ortsoberoende gruppen som träffas via dator och diskussionsforum eller videokonferens.

Utöver närträffar och basgrupp tillkommer enskilda studieuppgifter.

 SSK Psykiatri
VFU genomförs vid två tillfällen, i termin 2 och termin 3. VFU sker antingen på halvtid (10 veckor, 2 dagar/vecka) eller på heltid (5 veckor, 4 dagar/vecka). Placering sker med hjälp av VFU-samordnare i Region Jönköping, Region Östergötland, Region Örebro och Landstinget i Värmland. För dig som läser den ortsoberoende utbildningen så kan du själv ordna fram en VFU-plats på valfri arbetsplats.

Examen

Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård.

Karriärvägar

Utbildningen kan förutom yrkesexamen ge magisterexamen och behörighet till vidare studier till en masterexamen och/eller doktorsexamen (forskningsutbildning). Magisterexamen kan vara en grund för att arbeta med vårdutveckling och kvalitetssäkring på en övergripande nivå inom den psykiatriska vården. Magisterexamen efterfrågas också ofta vid arbetsuppgifter rörande utbildning, t ex för huvudhandledare till studenter.

Mer om PBL


Kontakt

Postadress:
Medicinska Fakulteten
Avdelningen för omvårdnad
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
581 83 Linköping

Besöksadress:
Avdelningen för omvårdnad
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
Campus US

Kontaktpersoner:
Patrik Rytterström, Kursansvarig
Tel: 011-363551
Campus Norrköping

Helen Hagström, Administratör
Tel: 013-286923
Ingång 75/76/78 plan 12

Ingegerd Sandström, Studievägledare
Tel: 013-281677
Studentenheten plan 11


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-06