Göm menyn

Personal

Programansvarig för Specialistsjuksköterskeutbildningarna och Barnmorskeprogrammet
Lena Hanberger, HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
Tel: 013-285619
sskspec@liu.se

Examinator
Lena Hanberger, HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
Tel: 013-285619
sskspec@liu.se

Administratör
Juliana Musakwa, HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa
sskspec@liu.se


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-08