Göm menyn

Personal

Programansvarig för Specialistsjuksköterskeutbildningarna och Barnmorskeprogrammet
Lena Hanberger, IMH, Avd för omvårdnad
Tel: 013-285619
Lena Hanberger

Kursansvarig termin 1 ht18/Universitetslektor
Ingmarie Byström, IMH, Avd för omvårdnad
Tel: 013-286929
Ingmarie Byström

Kursansvarig termin 3 ht18/Medicine doktor
Charlotte Angelhoff, ISV, Avd för omvårdnad
Tel: 0708-740926
Charlotte Angelhoff

Examinator
Lena Hanberger, IMH, Avd för omvårdnad
Tel: 013-285619
Lena Hanberger

Charlotte Angelhoff, ISV, Avd för omvårdnad
Tel: 0708-740926
Charlotte Angelhoff

Administratör
Helen Hagström, IMH, Avd för omvårdnad
Tel: 013-286923
Helen Hagström


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-07