Göm menyn

Avancerad specialistsjuksköterska
kirurgisk vård, 120 hp


Vårterminen 2012 startade vid Linköpings Universitet ett nytt, unikt Masterprogram för Avancerad Specialistsjuksköterska inom kirurgi - ett nytt mål för dig som är specialistsjuksköterska inom kirurgisk verksamhet. 60 hp tillgodoräknas från specialistsjuksköterskeprogram med inriktning kirurgisk vård eller motsvarande. 
 Bildkollage.
Den avancerade specialistsjuksköterskan har en utökad och fördjupad kompetens inom ett specifikt kirurgiskt område, t.ex. allmänkirurgi, ortopedi, gynekologi, urologi, öron, näs- och hals. Den syftar till att sjuksköterskan ska nå klinisk kompetens för att självständigt kunna göra kliniska bedömningar, planera, genomföra och utvärdera vård och behandling. Utbildningen bedrivs på halvfart under två år.  

Läs mer om utbildningen


Ansökan

 


Kontakt

Postadress:
Medicinska Fakulteten
Avdelningen för omvårdnad
581 83 Linköping

Besöksadress:
Avdelningen för omvårdnad
Ingång 75, 76, 78
Campus US

Kontaktpersoner:
Ingela Thylén
Kursansvarig
Ingång 75/76/78 plan 13

Helen Hagström
Administratör
Tel: 013-286923
Ingång 75/76/78 plan 12

Ingegerd Sandström
Studievägledare
Tel: 013-281677
Ingång 78 plan 11


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-28