Göm menyn

Studiegrupp på annan ort

Från och med hösten 2014 finns möjlighet att välja studiegrupp inom programmet förlagd till Jönköping. Denna grupp har sina basgruppsträffar i Jönköping och kommer att kunna genomföra verksamhetsförlagd utbildning i Jönköpings län.

Seminarier, färdighetsträningar och examinationer kommer i stor utsträckning att kunna genomföras på studieorten. Vissa föreläsningar kommer att finnas inspelade och arbete pågår för att kunna sända och följa några i realtid på studieorten. Handledare för examensarbeten kommer att rekryteras från studieorten när det är möjligt och i övrigt från Linköpings Universitet. Vissa moment kommer dock att genomföras i Linköping och då krävs närvaro på Campus US i Linköping. Vi beräknar att detta kommer att medföra resa till Linköping ca 15 dagar under höstterminen och lika många under vårterminen.

Under teoriperioderna möts studiegruppen 1-2 dagar i veckan på sin studieort. Under dessa dagar träffas studenter och lärare i basgrupp, seminarier och färdighetsträningar. Skriftliga examinationer sker i Jönköping. Fältstudier och VFU sker i Jönköpings län.

Konto kommer att beställas även för Hälsohögskolan Jönköpings lokaler och bibliotek. Kontot aktiveras med registreringskort som hämtas på helpdesk på plan tre i A-huset på Hälsohögskolan, ta med legitimation.

 


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-19