Göm menyn

Personal

Programansvarig för Specialistsjuksköterskeutbildningarna och Barnmorskeprogrammet
Lena Hanberger, IMH, Avdelningen för Omvårdnad
Telefon: 013-285619
Lena Hanberger

Kursansvarig/Universitetsadjunkt
Charlotta Punkt, IMH, Avd för omvårdnad
Tel: 013-286962
Charlotta Punkt

Examinator
Katarina Berg, IMH, Avdelningen för Omvårdnad
Tel: 013-286980
Katarina Berg, IMH, Avdelningen för Omvårdnad

Adjungerad universitetslektor
Andreas Nilsson, IMH, Avd för omvårdnad
Tel: 010-1037542, 010-1033635, 010-1031883
Andreas Nilsson

Universitetslektor
Ingalill Gimbler-Berglund, Jönköpings universitet
Tel: 0705-191770
Ingalill Gimbler-Berglund

Administratör
Helen Hagström, IMH, Avd för omvårdnad
Tel: 013-286923
Helen Hagström

Studievägledare
Ingegerd Sandström, MedFak, Studentenheten
Tel: 013-281677
Ingegerd Sandström

Mer om PBL


Kontakt

Postadress:
Medicinska Fakulteten
Avdelningen för omvårdnad
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
581 83 Linköping

Besöksadress:
Avdelningen för omvårdnad
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
Campus US

Kontaktpersoner:
Charlotta Punkt, Kursansvarig
Tel: 013-286962
Ingång 75/76/78 plan 13

Helen Hagström, Administratör
Tel: 013-286923
Ingång 75/76/78 plan 12

Ingegerd Sandström, Studievägledare
Tel: 013-281677
Ingång 75/76/78 plan 11


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-25