Göm menyn

Att arbeta som anestesisjuksköterska

Anestesisjuksköterskans huvudsakliga arbetsområde är att ansvara för omvårdnad av patienter i alla åldrar i samband med och under anestesi/analgesi och sedering inom specialiserad och högspecialiserad vård. Arbetet omfattar ansvar för övervakning och/eller utförande av lokal och generell anestesi/analgesi och sedering till patienter i alla åldrar och sker i samråd med ansvarig anestesiolog.

 

Anestesisjuksköterskor
 

Arbetet kan utföras på pre- intra- och postoperativa avdelningar där patienter med vanligt förekommande eller komplicerade sjukdomar och skador vårdas. Anestesisjuksköterskan medverkar också i omhändertagande och vård av skadade vid stora olyckor och katastrofer.

Karriärvägar
Programmet ger möjlighet till magisterexamen vilket kan vara en grund för att arbeta med vårdutveckling och utvärdering inom verksamheten. Utbildningen ger behörighet för vidare studier på mastersnivå (mastersexamen ytterligare 1 års studier) och till forskarutbildning (doktorsexamen ytterligare 4 års studier).

Utbildningens uppläggning
Utbildningen är en påbyggnadsutbildning efter sjuksköterskeexamen. Studierna bedrivs på heltid under två terminer och innehåller teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen utgår från omvårdnads- och medicinsk vetenskap med inriktning mot anestesisjukvård.
Programmet bedrivs med PBL (problembaserat lärande) som pedagogisk filosofi och metod. Detta är en studieform som förbereder studenten väl inför sin nya profession.
Cirka hälften av utbildningen, med undantag för examensarbetet, utgörs av verksamhetsförlagd utbildning, VFU, vilken genomförs på olika anestesiavdelningar i första hand i Östergötlands län. VFU kan även genomföras i hemlandstinget om en lämplig plats kan beredas där.

Mer om PBL


Kontakt

Postadress:
Medicinska Fakulteten
Avdelningen för omvårdnad
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
581 83 Linköping

Besöksadress:
Avdelningen för omvårdnad
Ingång 75/76/78 plan 12/13/14
Campus US

Kontaktpersoner:
Charlotta Punkt, Kursansvarig
Tel: 013-286962
Ingång 75/76/78 plan 13

Helen Hagström, Administratör
Tel: 013-286923
Ingång 75/76/78 plan 12

Ingegerd Sandström, Studievägledare
Tel: 013-281677
Ingång 75/76/78 plan 11


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-04