Göm menyn

Välkommen till Fysioterapeutprogrammet!

För programmets studenter

I programmets huvudämne, fysioterapi, ingår studier av människor i rörelse och aktivitet med utgångspunkt från normal funktion ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. På Fysioterapeutrogrammet lär du dig att undersöka, bedöma och behandla personer med olika funktionshinder. 

Läs mer om vår pedagogiska profil här >>

 Fysioterapeut
 

För legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster finns också möjligheter att söka våra fristående kurser eller masterprogrammet i fysioterapi
 

Aktuellt

distansläge under vt 2020

Som följd av Regeringens riktlinjer gällande spridningen av Coronaviruset har Linköpings universitet tagit beslutet att växla om all undervisning till distansbaserad. Detta innebär att planerade moment i terminer och kurser kommer att genomföras digitalt i så stor mån som möjligt efter 18/3-2020. Information kommer kontinuerligt att gå ut till registrerade studenter via mail och läroplattformar, men vi uppmanar också att alla följer utvecklingen på LiUs hemsida: https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus?l=sv.

 

ny utbildningsplan Vt2019

Våren 2019 infördes en ny utbildningsplan på Fysioterapeutprogrammet. Det medför att även kursplanerna kommer att ändras.

 

 

 

Kontakta oss!

Postadress
Linköpings universitet
Enheten för fysioterapi
Institutionen för hälsa, medicin och vård
581 83 Linköping

Besöksadress
Campus US, ingång 78, plan 12 och 15

Telefon
+4613 28 4737


Medicinska fakultetens webb

Sök lokal på Campus US

Problemlösningsmodell:

Livbojen

 


 Clinicum

 


Sidansvarig: petter.almqvist-ingersoll@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-20