Göm menyn

Välkommen till Fysioterapeutprogrammet!

För programmets studenter

I programmets huvudämne, fysioterapi, ingår studier av människor i rörelse och aktivitet med utgångspunkt från normal funktion ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. På Fysioterapeutrogrammet lär du dig att undersöka, bedöma och behandla personer med olika funktionshinder. 

Läs mer om vår pedagogiska profil här >>

 Fysioterapeut
 

För legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster finns också möjligheter att söka våra fristående kurser eller masterprogrammet i fysioterapi
 

Aktuellt

ny utbildningsplan Vt2019

Våren 2019 infördes en ny utbildningsplan på Fysioterapeutprogrammet. Det medför att även kursplanerna kommer att ändras.

 

 

 

Kontakta oss!

Postadress
Linköpings universitet
Avdelningen för fysioterapi
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress
Campus US, ingång 78, plan 12 och 15

Telefon
+4613 28 4737


Medicinska fakultetens webb

Sök lokal på Campus US

Problemlösningsmodell:

Livbojen

 


 ClinicumEDIT inloggning

 


Sidansvarig: petter.almqvist-ingersoll@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-18