Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Utbildningsplan

Utbildningsplan för Fysioterapeutprogrammet (Gäller studenter antagna till termin 1 fr o m HT16)

Utbildningsplan för Fysioterapeutprogrammet (Gäller för studenter antagna fr o m VT14 t o m VT16)

Utbildningsplan för Fysioterapeutprogrammet (Gäller för studenter antagna fr o m VT19)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet, engelsk version


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-18