Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Fysioterapeutprogrammet 180hp

Grundutbildningen till fysioterapeut är tre år. Vi har intagning både till höst- och vårtermin. Sista ansökningsdag för höstterminen är 19 april och för vårterminen 15 oktober. Ansökan till programmet sker via antagning.se

Terminstider

HT 2023: 2023-08-28 -- 2024-01-28
VT 2024: 2024-01-22 -- 2024-06-09

Tröskelregler

Det finns tröskelregler som måste vara godkänd innan man kan gå vidare till nästa termin. Se utbildningsplan/kursplan.

Dispens beviljas inte per automatik. Ansökan görs på särskild blankett och lämnas till utbildningsadministratören inför varje termin.
 

Studievägledare

Theresa Lagali-Hensen
tel 013-28 24 40
e-mail: studievagledare@medfak.liu.se

Dokument

Problemlösningsmodell:

Livbojen

 

Länkar

Studentportalen

Studentenheten

Kursplatsen LISAM

Studentsektionen


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-08-08