Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Samverkansgrupp (Beräknas återupptas VT23)

Samverkansgruppens uppgift är att:

  • Verka för ett gott samarbete mellan verksamhetsförlagd utbildning och fysioterapeutprogrammet.

Representanter

Utbildningen

Namn/epost   Telefon   Funktion
Anna Hermansen    013-28 47 09   VFU samordnare (smk)
Annika Heslyk   013-28 47 48   Programansvarig
         

Verksamheten

Namn/e-post     Område
      US Rehabgruppen
      Leanlink Kommunrehab
      Rehab Öst
      Örebro
      Rörelse o Hälsa
      Rehab US, Ortoped 
      Rehab Väst, primärvård
      Rehab Väst, slutenvård
      Närsjukvården Finspång
      ViN Medicinklinik (inkl KIR/IVA/Infektion)
      Länsteam Habilitering
      Futurum, Jönköping
      Ortopeden, Norrköping
      Rehabiliteringsmedicinska kliniken US

 

   

Studentrepresentant

      Kinda Kommun
      HSL-Enheten Mjölby
      Hemsjukvård / Rehab Motala
      Kommunrehab Finspång

 

   

Vård-Omsorgsförvaltningen Åtvidaberg

Vård-Omsorgsförvaltningen Åtvidaberg
Ydre Kommun

                

   

Rehabteam Attendo Linköping
Hammarlyck Rehab

HSL Team Östergötland
Landstinget Kalmar Län
Rehabiliteringen Jönköpings Kommun 

Ortopeden Norrköping   

Inplanerade digitala möten

Anmälan till mötet gör du här.


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-09-12