Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Dokument och blanketter

Här finner du diverse dokument och blanketter som har med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) att göra!

Bedömning verksamhetsförlagd utbildning, termin 2

Handledning under verksamhetsförlagd utbildning

Individuell lärandedeplan (ILP) T2

Individuell lärandeplan (ILP) T3-T5

PM verksamhetsförlagd utbildning

Hanteringsordning vid fördelning av VFU

Halvtidsbedömning

Slutbedömning

 


UHÄ:s dokument om rättssäkerhet för studenten vid avbrott av praktik


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-08-30