Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Information till studenter

Här samlas information till studenter inom grundutbildningen i fysioterapi

 

Vaccinationsprogram

Vi vill uppmärksamma er om möjligheten till vaccination. Mer information finns in nedan dokument.

Vaccinationsprogram

Frågeformulär

 

Examensbevis

Här hittar du information om hur du ansöker om examensbevis när du är klar med din utbildning.

Info >>

 

Master/magister

Är du intresserad av en Magister/Master inom fysioterapi?

Hösten 2019 startade Masterprogrammet i Medicinsk Vetenskap vid LiU. Programmet inriktar sig främst mot fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och logopeder. Mer information om utbildningen finner du här.

Har du vidare frågor kan du kontakta Siw Carlfjord, siw.carlfjord@liu.se

 

inspelning av föreläsning

På LiU finns särskilda regler om studenters möjligheter att spela in, filma eller fota i undervisningssituationer. Som generell regel så är all inspelning ej tillåten, med eventuella undantag.

 

Ansökan om dispens

Behöver du av något skäl ansöka om dispens? Ansökan görs på särskild blankett till programansvarige inför varje termin. Det är viktigt att notera att dispens inte beviljas per automatik, utan att varje ansökan behandlas separat.

Inför hösten ska detta göras senast den 1 juli, och våren senast den 1 december.

För mer information gällande dispens och andra studentärenden, kontakta Studentenheten vid MedFak

 

Ansökan om studieuppehåll och återkomst

Inlämnas till studievägledaren senast den 15 april inför höstterminen och senast den 15 oktober inför vårterminen.

Kontakta studievägledare om du har fler frågor. 

 

E-tjänstekort vfu

Alla MedFak-studenter som genomför VFU inom Region Östergötland behöver ett e-tjänstekort. E-tjänstekortet är ett elektroniskt ID-kort som är nödvändigt för inloggning till journalsystemet COSMIC.
Läs mer >>

 

 


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-10-30