Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

FRISTÅENDE KURSER

HT 2023

Period 1

 • Evidensbaserat omhändertagande av cervikal- och thoralkalryggbesvär, avancerad nivå, 7,5hp
 • Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5hp
 • Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi, avancerad nivå, 7,5hp

Period 2

 • Idrottsmedicin, avancerad nivå, 7,5hp
 • Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi, avancerad nivå, 7,5hp

Hel termin

 • Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin, avancerad nivå, 7.5hp

VT 2024

Period 1

 • Undersökning och behandling av yrsel och balansrubbningar, 7,5hp
 • Evidensbaserat omhändertagande av ländryggsbesvär, avancerad nivå, 7,5hp
 • Litteraturfördjupning inom fysioterapi, avancerad nivå, 7,5hp *)

Period 2

 • Litteraturfördjupning inom fysioterapi, avancerad nivå, 7,5hp *)
 • Smärta och smärtbehandling, avancerad nivå, 7,5hp

Hel termin

 • Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin, avancerad nivå, 7,5hp

*) Ny kurs fr o m VT 2024. Mer information:
    https://studieinfo.liu.se/kurs/8FYA29/vt-2024

 

Information till ny student på fristående kurs:

Som förberedelse inför utbildningen rekommenderar vi att du går in på vår webbplattform LISAM och sidan ’Om universitetsstudier’. Där finns samlat material om olika frågor som rör studier vid universitetet. Du hittar till exempel information som är nyttig att känna till inför starten på utbildningen, framförallt om Problembaserat lärande (PBL) som är vår pedagogiska profil. Vi rekommenderar även att du tar del av informationen som finns under ”Ny på universitetet” för att börja bekanta dig med vad studier på universitetsnivå kommer innebära.

Om universitetsstudier

 

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Anmälan till fristående kurs

Fristående kurser vid Linköpings universitet

Kataloger och ansökningsmaterial

 

Kontakta oss

Postadress
Linköpings universitet
Avdelningen för fysioterapi
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress
Campus US, ingång 75, plan 15
 

Antagning till höstterminen 2023

 • Webbanmälan öppnar (på antagning.se): 15 september
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober
 • Sista kompletteringsdag: 1 december
 • Antagningsbesked 1 (med svarskrav): 11 december
 • Sista svarsdag: 18 december
 • Antagningsbesked 2: 21 december

 


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-08-25