Göm menyn

FRISTÅENDE KURSER

VT 2023

Period 1

 • Undersökning och behandling av yrsel och balansrubbningar, 7,5hp
 • Evidensbaserat omhändertagande av ländryggsbesvär, avancerad nivå, 7,5hp
 • Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi, avancerad nivå, 7,5hp
 • Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5hp

Period 2

 • Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi, avancerad nivå, 7,5hp
 • Smärta och smärtbehandling, avancerad nivå, 7,5hp

Hel termin

 • Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin, avancerad nivå, 7,5hp

HT 2023

Period 1

 • Evidensbaserat omhändertagande av cervikal- och thoralkalryggbesvär, avancerad nivå, 7,5hp
 • Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5hp
 • Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi, avancerad nivå, 7,5hp

Period 2

 • Idrottsmedicin, avancerad nivå, 7,5hp
 • Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi, avancerad nivå, 7,5hp

Hel termin

 • Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin, avancerad nivå, 7.5hp

Information till ny student på fristående kurs:

Som förberedelse inför utbildningen rekommenderar vi att du går in på vår webbplattform LISAM och sidan ’Om universitetsstudier’. Där finns samlat material om olika frågor som rör studier vid universitetet. Du hittar till exempel information som är nyttig att känna till inför starten på utbildningen, framförallt om Problembaserat lärande (PBL) som är vår pedagogiska profil. Vi rekommenderar även att du tar del av informationen som finns under ”Ny på universitetet” för att börja bekanta dig med vad studier på universitetsnivå kommer innebära.

Om universitetsstudier

 

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Anmälan till fristående kurs

Fristående kurser vid Linköpings universitet

Kataloger och ansökningsmaterial

 

Kontakta oss

Postadress
Linköpings universitet
Avdelningen för fysioterapi
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress
Campus US, ingång 75, plan 12 och 15

Telefon
+46 13-28 46 23
 

Antagning till höstterminen 2022

 • Webbanmälan öppnar (på antagning.se): 15 mars
 • Sista anmälningsdag: 19 april
 • Sista kompletteringsdag: 21 juni
 • Antagningsbesked 1 (med svarskrav): 9 juli
 • Sista svarsdag: 23 juli
 • Antagningsbesked 2: 29 juli

 


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-03-27