Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Undersökning och behandling av yrsel och balansrubbningar, 7.5 hp

Halvfart

 
Kursen vänder sig till fysioterapeuter och läkare eller motsvarande. Centralt i kursen är fördjupade kunskaper avseende balanssystemets anatomi, fysiologi, patofysiologi, otoneurologiska undersökningsmetoder samt klinisk bedömning och evidensbaserad behandling vid yrsel och balansrubbning av olika genes. Kursen syftar till att studenterna tillägnar sig ökad kompetens och ett utvecklat professionellt förhållningssätt i mötet med och vid behandling av patienter med yrsel och balansrubbningar. Kursen kan ingå i masterprogrammet i medicinsk vetenskap.
 

Datum för vårterminen 2023

Upprop:         Måndagen den 23/1 -23
                      kl 09:00

Lokal:             Almen (Karta)

Kursdagar:    Vecka 4 måndag 23/1 på plats i Linköping
                      Vecka 5 måndag 30/1 digitalt och torsdag 2/2 digitalt

                      Vecka 6 måndag 6/2 på plats i Linköping och torsdag 9/2 digitalt
                      Vecka 9 måndag 27/2 digitalt
                      Vecka 10 måndag 6/3 digitalt
                      Vecka 11 torsdag 16/3 digitalt
                      Vecka 13 torsdag 30/3 examinationsseminarium på plats i Linköping

                                     

Anmälan till kursen

Studenter som vill läsa kursen som fristående kurs söker den via www.studera.nu.
 

Sökande från andra universitet som vill läsa kursen som valbar kurs inom sin grundutbildning till Fysioterapeut kan söka kursen direkt till utbildningsadministratör via mail wiveca.wallberg@liu.se. Ansökan ska ske senast 15 april för höstterminen och 15 oktober till vårterminen.

Förkunskapskrav: Godkända moment om minst 135 hp på pågående Fysioterapeutprogram. Du måste senast vid kursstart kunna visa att du uppfyller behörighetskraven för att kunna ta en plats i anspråk.

Om fler sökande än antalet platser sker lottdragning, (inför höstterminen v.19, och inför vårterminen v.50). Studenterna meddelas via mail besked om antagning till kurserna.

Kontaktinformation

Ann-Sofi Kammerlind

Kursansvarig:
Universitetslektor, Med Dr
Ann-Sofi Kammerlind
E-post: ann-sofi.kammerlind@rlj.se
Mobil nr: 070 - 518 23 40

Utbildningsadministration
Wiveca Wallberg
wiveca.wallberg@liu.se
Tel: 013-28 20 65


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-12-14