Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Smärta och smärtbehandling, 7.5 hp

Halvfart

 
Kursen vänder sig till fysioterapeuter, sjuksköterskor, läkare eller motsvarande. Centralt i kursen är fördjupade och breddade kunskaper med avseende på smärtfysiologi, förklaringsmodeller om smärtans olika dimensioner samt evidensbaserade behandlingsmetoder med utgångspunkt från olika smärttillstånd. Kursen syftar till att studenterna tillägnar sig ökad kompetens och ett utvecklat professionellt förhållningssätt i mötet med och vid behandling av patienter med smärta av framför allt somatiskt ursprung. Kursen kan ingå i masterprogrammet i medicinsk vetenskap.

 

Preliminära datum under vårterminen 2023:

Upprop:          Måndagen den 3 april -23, kl 08.15-10.00

Plats:              Upprop via Zoom, mer information kommer i Välkomstbrev
                       närmare kursstart

Schemalagda kursdagar:         
                        12/4, 20/4, 27/4 och 17/5 (endast gruppdiskussion, obligatorisk)
                        samt obligatoriskt seminarium 17/5 kl 08:15-10.00

Kursdagar med digitala föreläsningar:   
                        6/4, 19/4, 20/4, 26/4, 27/4, 2/5, 11/5 och 17/5

Examination:  Slutseminarier sker den 7/6 -23. Exakta tider varierar beroende på  
                        antal studenter och meddelas i samband med kursstart

All undervisning sker digitalt!

 

Information till ny student på fristående kurs:
Som förberedelse inför utbildningen rekommenderar vi att du går in på vår webbplattform LISAM och sidan ’Om universitetsstudier’. Där finns samlat material om olika frågor som rör studier vid universitetet. Du hittar till exempel information som är nyttig att känna till inför starten på utbildningen, framförallt om Problembaserat lärande (PBL) som är vår pedagogiska profil. Vi rekommenderar även att du tar del av informationen som finns under ”Ny på universitetet” för att börja bekanta dig med vad studier på universitetsnivå kommer innebära.

Om universitetsstudier

 

Anmälan till kursen

Studenter som vill läsa kursen som fristående kurs söker den via www.antagning.se
 

Sökande från andra universitet som vill läsa kursen som valbar kurs inom sin grundutbildning till Fysioterapeut kan söka kursen direkt till utbildningsadministratör via mail wiveca.wallberg@liu.se. Ansökan ska ske senast 15 april för höstterminen och 15 oktober till vårterminen.

Förkunskapskrav: Godkända moment om minst 135 hp på pågående Fysioterapeutprogram. Du måste senast vid kursstart kunna visa att du uppfyller behörighetskraven för att kunna ta en plats i anspråk.

Om fler sökande än antalet platser sker lottdragning, (inför höstterminen senast v.19, och inför vårterminen senast v.50). Studenterna meddelas via mail besked om antagning till kurserna.


 

Kontaktinformation

 

Kursansvarig
Leg fysioterapeut, Lektor, Med Dr, specialistkompetens ortopedi
Karin Schröder
E-post: karin.schroder@liu.se
013-28 47 11

Administration
Wiveca Wallberg
E-post: wiveca.wallberg@liu.se
Tel nr: 013-28 20 65


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-02