Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder, 7.5 hp, avancerad nivå

Halvfart

 

Kursen vänder sig till fysioterapeuter som vill tillägna sig kunskaper om den teoribildning som ligger till grund för ämnesområdet. Centralt i kursen är fördjupad och breddande kunskaper om behandlings- och bedömningsmetoder för barn och vuxna med neurologiska funktionshinder. Kursen tar upp de vanligaste neurologiska sjukdomarna som multipel skleros, stroke, Parkinsons sjukdom och neuromuskulära sjukdomar.

 

Kursen pausas från HT22

 

Information till ny student på fristående kurs:
Som förberedelse inför utbildningen rekommenderar vi att du går in på vår webbplattform LISAM och sidan ’Om universitetsstudier’. Där finns samlat material om olika frågor som rör studier vid universitetet. Du hittar till exempel information som är nyttig att känna till inför starten på utbildningen, framförallt om Problembaserat lärande (PBL) som är vår pedagogiska profil. Vi rekommenderar även att du tar del av informationen som finns under ”Ny på universitetet” för att börja bekanta dig med vad studier på universitetsnivå kommer innebära.

Om universitetsstudier

 

Anmälan till kurs

Studenter som vill läsa kursen som fristående kurs söker den via www.antagning.se
 

Sökande från andra universitet som vill läsa kursen som valbar kurs inom sin grundutbildning till Fysioterapeut kan söka kursen direkt till utbildningsadministratör via mail wiveca.wallberg@liu.se. Ansökan ska ske senast 15 april för höstterminen och 15 oktober till vårterminen.

Förkunskapskrav: Godkända moment om minst 135 hp på pågående Fysioterapeutprogram. Du måste senast vid kursstart kunna visa att du uppfyller behörighetskraven för att kunna ta en plats i anspråk.

Om fler sökande än antalet platser sker lottdragning, (inför höstterminen v.19, och inför vårterminen v.50). Studenterna meddelas via mail besked om antagning till kurserna.

Kontaktinformation

piaod66

Kursansvarig:
Leg Sjukgymnast, Universitetslektor, Med Dr.
Pia Ödman
E-post: pia.odman@liu.se
Tel nr: 013-28 46 84
 

Administratör
Wiveca Wallberg 
E-post: wiveca.wallberg@liu.se
Tel nr: 013-28 20 65


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-06-21