Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder

Halvfart

 

Kursen tar upp definitioner och begrepp av betydelse för kvalitetsgranskning, utvecklingsarbete och resultatuppföljning inom fysioterapi. Den omfattar modeller, mätmetoder och instrument för diagnostisering, utvärdering och uppföljning av fysioterapeutiska åtgärder i klinisk verksamhet. Kursen syftar till att studenten skall kunna tillämpa mätmetoder för utvärdering inom fysioterapi utifrån ett vetenskapligt perspektiv.

Kursstart är vecka 35 2023 då de studerande arbetar självständigt med kursuppgifter som ska lämnas in för att sedan diskuteras på den första kursträffen under vecka 36.

Digitalt upprop: Onsdagen den 30 augusti kl 08:00-08:30.
 

All kontakt under kursen sker via kursplattformen Lisam.

 

Anmälan till kursen

Studenter som vill läsa kursen som fristående kurs söker den via antagning.se

Kontaktinformation

Fotografi av Siw Carlfjord

Kursansvarig
Leg Sjukgymnast, Bitr Pofessor, Med Dr
Siw Carlfjord
E-post: siw.carlfjord@liu.se

Utbildningsadministration
Wiveca Wallberg
E-post: wiveca.wallberg@liu.se
Tel nr: 013-28 20 65

 


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-06-20