Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Medicinsk bildvetenskap för det muskuloskeletala systemet, 7.5 hp

Kursens innehåll är bilddiagnostiska metoder av relevans för det muskuloskelettala systemet (muskler och leder). Stor vikt läggs på att studenten självständigt ska kunna utföra och tolka fynd från medicinsk ultraljudsdiagnostisk metod, skriva remiss för slätröntgen, datortomografi och magnetkamera samt tolka och till patient förmedla remissvar från sådan undersökning.  

 

KURSEN PAUSAS FRÅN VT23

 

Viktiga datum under vårterminen 2022

Upprop: Onsdag, 26 januari, kl 08:30
Plats: Via länk. Information skickas ut i välkomstbrev.

Kursdagar: Se Schema, sid 11-14 i Studiehandledning

 

Anmälan till kursen - kursen pausas från VT23

Studenter som vill läsa kursen som fristående kurs söker den via www.antagning.se

Kontaktinformation

Paul Enthoven

Kursansvarig
Universitetslektor, med dr. 
Paul Enthoven
E-post: paul.enthoven@liu.se 
Tel nr: 013-28 46 80

Utbildningsadministratör
Wiveca Wallberg
E-post: wiveca.wallberg@liu.se
Tel nr: 013-282065


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-06-21