Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Idrottsmedicin 7,5 hp

Halvfart

 
Kursen innehåller fördjupning avseende:

- riskfaktorer för idrottstrauma och överbelastningsskador
- prevention inom idrottstraumatologi
- skademekanismer och läkningsprocesser i rörelse- och stödjeorgane.
- biomekanik
- behandling och rehabilitering vid idrottsskador
- kön, ålder och medicinska sjukdomars inverkan på idrottsutövandet, behandling och rehabilitering av idrottsskador
- utvärderingsmetoder inom idrottsmedicin

 

OBS! I och med universitetets fortsatta fokus på distansundervisning kommer kursen genomföras via digitala verktyg. Mer information kring detta kommer skickas ut från kursansvarige om du är antagen till kursen.

Viktiga datum under höstterminen 2023:

Upprop:        v 45: 8/11

Kursdagar:   v 45: 8/11, v 46: 15/11, v 47: 22-23/11 (på campus),  v 49: 6-7/12,
                     v 50: 14/12

Examination:  v 2: 8-10/1 -24

(Allt på distans utom 2 dagar på Campus)

Information till ny student på fristående kurs:

Som förberedelse inför utbildningen rekommenderar vi att du går in på vår webbplattform LISAM och sidan ’Om universitetsstudier’. Där finns samlat material om olika frågor som rör studier vid universitetet. Du hittar till exempel information som är nyttig att känna till inför starten på utbildningen, framförallt om Problembaserat lärande (PBL) som är vår pedagogiska profil. Vi rekommenderar även att du tar del av informationen som finns under ”Ny på universitetet” för att börja bekanta dig med vad studier på universitetsnivå kommer innebära.

Om universitetsstudier

Anmälan till kursen

Studenter som vill läsa kursen som fristående kurs söker den via www.antagning.se
 

Sökande från andra universitet som vill läsa kursen som valbar kurs inom sin grundutbildning till Fysioterapeut kan söka kursen direkt till utbildningsadministratör via mail wiveca.wallberg@liu.se. Ansökan ska ske senast 15 april för höstterminen och 15 oktober till vårterminen.

Förkunskapskrav: Godkända moment om minst 135 hp på pågående Fysioterapeutprogram. Du måste senast vid kursstart kunna visa att du uppfyller behörighetskraven för att kunna ta en plats i anspråk.

Om fler sökande än antalet platser sker lottdragning, (inför höstterminen v.19, och inför vårterminen v.50). Studenterna meddelas via mail besked om antagning till kurserna.

Kontaktinformation

joakv

Kursansvarig
Leg Sjukgymnast, Professor
Joanna Kvist
E-post: joanna.kvist@liu.se
Tel nr: 013- 28 46 64

Utbildningsadministration
Wiveca Wallberg
E-post: wiveca.wallberg@liu.se
Tel nr: 013-28 20 65


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-05-09