Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin 7,5 hp (kvartsfart)

Kursens huvudsakliga innehåll är en ämnesfördjupning i huvudområdet fysioterapi med fokus på fysiologiska effekter av inaktivitet och fysisk aktivitet/träning, specifika kunskaper och färdigheter inom träningsfysiologi och anpassad fysisk träning vid olika sjukdomar och skador samt tillämpning av beteendemedicinska teorier och modeller när fysisk aktivitet används som intervention.

 

Viktiga datum under höstterminen 2023

Upprop: 30/8 -23

Tid: 8:15-09:00

Plats: Zoom

Kursen är flexibelt upplagd så att studenterna utifrån givna tillfällen själva väljer när de genomför de obligatoriska och examinerande momenten i kursen. Samtliga obligatoriska och examinerande moment bokas in av studenten själv på kursrummet på LISAM tidigast 30/8 kl 10.00. Det är möjligt att genomföra kursen i ett snabbare tempo, eller ett långsammare beroende på vad som passar studentens övriga studie- och/eller arbetssituation

Examination (seminarium): sker 11/10 eller 27/11.

 

Information till ny student på fristående kurs:
Som förberedelse inför utbildningen rekommenderar vi att du går in på vår webbplattform LISAM och sidan ’Om universitetsstudier’. Där finns samlat material om olika frågor som rör studier vid universitetet. Du hittar till exempel information som är nyttig att känna till inför starten på utbildningen, framförallt om Problembaserat lärande (PBL) som är vår pedagogiska profil. Vi rekommenderar även att du tar del av informationen som finns under ”Ny på universitetet” för att börja bekanta dig med vad studier på universitetsnivå kommer innebära.

Om universitetsstudier

 

Anmälan till kursen

Studenter som vill läsa kursen som fristående kurs söker den via www.antagning.se
 

Sökande från andra universitet som vill läsa kursen som valbar kurs inom sin grundutbildning till Fysioterapeut kan söka kursen direkt till utbildningsadministratör via e-post wiveca.wallberg@liu.se. Ansökan ska ske senast 15 april för höstterminen och 15 oktober till vårterminen.

Förkunskapskrav: Godkända moment om minst 135 hp på pågående Fysioterapeutprogram. Du måste senast vid kursstart kunna visa att du uppfyller behörighetskraven för att kunna ta en plats i anspråk.

Om fler sökande än antalet platser sker lottdragning, (inför höstterminen v.19, och inför vårterminen v.50). Studenterna meddelas via mail besked om antagning till kurserna.

Kontaktinformation

Hanna Lindblom

Kursansvarig
Leg Sjukgymnast, Universitetslektor, Med Dr
Hanna Lindblom
Tel nr: 013-28 47 84
E-post: hanna.lindblom@liu.se 

Programansvarig
Annika Heslyk
Tel nr: 013-28 47 48
e-post: annika.heslyk@liu.se

Utbildningsadministration
Wiveca Wallberg
Tel nr: 013-28 20 65

wiveca.wallberg@liu.se


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-06-27