Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Läkemedel och fysioterapi, 7.5 hp Kvartsfart

Kursen vänder sig till kliniskt verksamma fysioterapeuter med längre erfarenhet inom primärvård eller specialistvård. Vissa sökande kommer vara identifierade via sin kliniska verksamhet som ett led i en kompetenshöjning av fysioterapeuter mot utökat ansvarsområde och befogenhet inom hälso- och sjukvården, s k avancerad specialist fysioterapeut. Kursen syftar till att studenterna tillägnar sig ökad kompetens om grundläggande farmakologi, beredning av läkemedel och på ordination utveckla färdigheten att utföra utredande eller behandlande insatser med läkemedel för mer eller mindre komplexa smärttillstånd i rörelseorganen samt att kunna dokumentera dessa.

 

Kursen pausas från HT22

 

Information till ny student på fristående kurs:
Som förberedelse inför utbildningen rekommenderar vi att du går in på vår webbplattform LISAM och sidan ’Om universitetsstudier’. Där finns samlat material om olika frågor som rör studier vid universitetet. Du hittar till exempel information som är nyttig att känna till inför starten på utbildningen, framförallt om Problembaserat lärande (PBL) som är vår pedagogiska profil. Vi rekommenderar även att du tar del av informationen som finns under ”Ny på universitetet” för att börja bekanta dig med vad studier på universitetsnivå kommer innebära.

Om universitetsstudier

 

Anmälan till kursen

Studenter som vill läsa kursen som fristående kurs söker den via www.antagning.se

 

 

Allan Abbott

Kursansvarig
Allan Abbott
E-post: allan.abbott@liu.se
Tel nr: 013-28 24 95

Utbildningsadministration
Wiveca Wallberg
E-post: wiveca.wallberg@liu.se
Tel nr: 013-28 20 65
 


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-06-01