Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

 

Evidensbaserat omhändertagande av ländryggsbesvär
7,5 hp

Halvfart

 
Kursen är en fördjupning inom diagnostik och behandling av patienter med ländryggsbesvär. Kursen baseras på aktuell forskning, kliniska riktlinjer samt kunskaper om funktionell anatomi, patoanatomi, patofysiologi, epidemiologi, diagnostik samt olika behandlingsmetoder.

 

Planerade kursdagar vårterminen 2023
(med reservation för ev mindre ändringar. Schema publiceras i Lisam ca 2 veckor före kursstart)

Kursveckor: v 4 - v 13

Upprop: 25/1

Kursdagar: 25/1, 26/1, 1/2, 2/2, 15/2, 16/2, 15/3

Tentamen: 30/3

Omtenta: 13/4

 

Från HT2022 ges:

 

  • Höstterminer; "Evidensbaserat omhändertagande av cervikal- och thorakalryggbesvär", 7,5hp. 
    Kurskoder 8FA310 (fristående kurs), 8FYA28 (programkurs), 8MM347 (masterkurs)
     
  • Vårterminer; "Evidensbaserat omhändertagande av ländryggsbesvär", 7,5hp.
    Kurskoder 8FA324 (fristående kurs), 8FYA27 (programkurs), 8MM346 (masterkurs)

 

Information till ny student på fristående kurs:
Som förberedelse inför utbildningen rekommenderar vi att du går in på vår webbplattform LISAM och sidan ’Om universitetsstudier’. Där finns samlat material om olika frågor som rör studier vid universitetet. Du hittar till exempel information som är nyttig att känna till inför starten på utbildningen, framförallt om Problembaserat lärande (PBL) som är vår pedagogiska profil. Vi rekommenderar även att du tar del av informationen som finns under ”Ny på universitetet” för att börja bekanta dig med vad studier på universitetsnivå kommer innebära.

Om universitetsstudier

Anmälan till kursen

Studenter som vill läsa kursen som fristående kurs söker den via www.antagning.se
 

Sökande från andra universitet som vill läsa kursen som valbar kurs inom sin grundutbildning till Fysioterapeut kan söka kursen direkt till utbildningsadministratör via mail wiveca.wallberg@liuAnsökan ska ske senast 15 april för höstterminen och 15 oktober till vårterminen.

Förkunskapskrav: Godkända moment om minst 135 hp på pågående Fysioterapeutprogram. Du måste senast vid kursstart kunna visa att du uppfyller behörighetskraven för att kunna ta en plats i anspråk.

Om fler sökande än antalet platser sker lottdragning, (inför höstterminen v.19, och inför vårterminen v.50). Studenterna meddelas via mail besked om antagning till kurserna.

Kontaktinformation

Yvonne Lindbäck

Kursansvarig
Leg Fysioterapeut, Universitetslektor, Med Dr.
Yvonne Lindbäck
E-post: yvonne.lindback@liu.se
Tel nr: 013-28 47 43

Utbildningsadministration
Wiveca Wallberg
Tel nr: 013-28 20 65

wiveca.wallberg@liu.se 


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-04-13