Göm menyn

Biomedicinska analytikerprogrammet

Laboratoriemetodologisk kompetens

Biomedicinsk laboratorievetenskap är läran om metoder för klinisk analys av biologiska material och funktioner.

Bilder på BMA-arbete
 

Biomedicinska laboratorieanalyser ligger till grund för att ställa diagnoser, följa sjukdomsförlopp och bedöma resultat av behandling inom sjukvården. Studier i biomedicinsk laboratorievetenskap behandlar teorier, principer, metodiker och moment som ligger till grund för dessa analyser. Under utbildningen studeras den friska och sjuka människan, från molekylär och cellnivå till systemisk nivå, för att förstå betydelsen av ämnesområdet biomedicinsk laboratorievetenskap.

I programmet integreras teoretiska och praktiska kunskaper för att ge kompetens för hela analyskedjan. Detta innefattar preanalytisk förberedelse, provtagning, provhantering, analys, värdering och kvalitetssäkring av resultat, samt metodutveckling.

Aktuellt


De är nöjda med sina VFU-platser

(2016-06-23) Sjuksköterske- och BMA-studenterna tycker om sina VFU-platser. LiU hamnar på fjärde plats av tjugofem lärosäten när Vårdförbundet Student presenterade sin VFU-ranking för 2016.

 


Årets inspiratör 2015

Biomedicinska analytikerprogrammet:
Laila Håkansson, IKE  –  ”Med stort engagemang och passion ser hon till att man inte bara accepterar saker och ting, utan verkligen förstår dem.”
 


Bättre förståelse med "Flipped Classroom"

(2015-03-26) Att hjälpa studenterna att komma längre och förstå bättre - så kan man sammanfatta syftet bakom den sk flipped classroom-modellen. Andreas Eriksson har fått pedagogiska utvecklingsmedel från rektor 2014 för att utveckla pedagogiken i sin undervisning på Hälsouniversitetet.


 

Specialistutbildning för biomedicinska analytiker

De senaste årtiondena har nya kunskapsområden bidragit till att utveckla vårdens innehåll. Det gäller inte minst biomedicinsk laboratorievetenskap. Trenden visar att utvecklingen inom vården ställer allt högre krav på utbildning och att kompetensen utvecklas i ett livslångt lärande för alla yrkesgrupper i vården. Vårdförbundet föreslår att utbildningsanställningar inrättas för bio­medicinska analytiker som läser specialistutbildning och att dessa regleras i kollektivavtalen för sektorn.

 


Biomedicinska analytiker samverkar bra

2014-04-09

Programmet för Biomedicinsk analytiker hamnar i topp vad gäller samverkan med arbetslivet i en undersökning om lärosätenas samarbeten med arbetsgivare.

 


Här presenteras en av placeringarna för Verksamhetslagt utbildning på Biomedicinska analytikerprogrammet med en musikvideo


Biomedicinsk analytiker: En av de utbildningar som ger jobb om fem år.

Från Dagens Eko 28 november 2012

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5361077

 


Första kullen Biomedicinska analytiker i Vårdfokus


Visualiseringsbord hjälp i anatomistudier

Linköpings universitet blir först i världen med att använda ett visualiseringsbord i medicinsk undervisning. Bordet är en uppfinning av LiU-forskare och har tagits till marknaden av medicinteknikföretaget Sectra. Placerat i Hälsouniversitetets tränings- och laborationscentrum Clinicum ska det användas för undervisning och självstudier inom anatomi och patologi på alla HU:s grundutbildningar.


Andreas Eriksson utsedd till årets pedagog 2011


NT: En yrkeskår som behöver nytt blod


Allvarliga konsekvenser


I sin årliga rapport har Socialstyrelsen för första gången tagit med situationen för biomedicinska analytiker. Där väntas en stor brist inom fem-tio år eftersom medelåldern är hög, samtidigt som alltför få nya utbildas.

Vårdförbundet varnar för att den väntade bristen på biomedicinska analytiker kan få allvarliga konsekvenser för vården och samhället, bland annat för samhällets planering för epidemier och pandemier. Förbundet bedömer att cirka 450 biomedicinska analytiker pensioneras årligen, jämfört med de 280 som utexamineras varje år.

Källa: Sveriges television 29 januari 2010 DOLD LÄNK TILL FÖREGÅENDE (http://svt.se/2.22620/1.1866833/fortsatt_stor_brist_pa_lakare)

Naturvetare som räddar liv


 

 

 

PBL-guiden
 


 

Medicinska fakulteten webb


Kontakter

Postadress

Institutionen för medicin och hälsa
Avdelningen för läkemedelsforskning
Medicinska fakulteten
581 85 Linköping

Besöksadress

Hus Lab 1
ingång 68, plan 8
Campus US/Medicinska fakulteten


Sidansvarig: erika.linden@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Nov 08 14:38:05 CET 2017