Göm menyn

Biomedicinska analytikerprogrammet

Laboratoriemetodologisk kompetens

Biomedicinsk laboratorievetenskap är läran om metoder för klinisk analys av biologiska material och funktioner.

Bilder på BMA-arbete
 

Biomedicinska laboratorieanalyser ligger till grund för att ställa diagnoser, följa sjukdomsförlopp och bedöma resultat av behandling inom sjukvården. Studier i biomedicinsk laboratorievetenskap behandlar teorier, principer, metodiker och moment som ligger till grund för dessa analyser. Under utbildningen studeras den friska och sjuka människan, från molekylär och cellnivå till systemisk nivå, för att förstå betydelsen av ämnesområdet biomedicinsk laboratorievetenskap.

I programmet integreras teoretiska och praktiska kunskaper för att ge kompetens för hela analyskedjan. Detta innefattar preanalytisk förberedelse, provtagning, provhantering, analys, värdering och kvalitetssäkring av resultat, samt metodutveckling.

Aktuellt


De är nöjda med sina VFU-platser

(2016-06-23) Sjuksköterske- och BMA-studenterna tycker om sina VFU-platser. LiU hamnar på fjärde plats av tjugofem lärosäten när Vårdförbundet Student presenterade sin VFU-ranking för 2016.

 


Årets inspiratör 2015

Biomedicinska analytikerprogrammet:
Laila Håkansson, IKE  –  ”Med stort engagemang och passion ser hon till att man inte bara accepterar saker och ting, utan verkligen förstår dem.”
 


Bättre förståelse med "Flipped Classroom"

(2015-03-26) Att hjälpa studenterna att komma längre och förstå bättre - så kan man sammanfatta syftet bakom den sk flipped classroom-modellen. Andreas Eriksson har fått pedagogiska utvecklingsmedel från rektor 2014 för att utveckla pedagogiken i sin undervisning på Hälsouniversitetet.


 

Specialistutbildning för biomedicinska analytiker

De senaste årtiondena har nya kunskapsområden bidragit till att utveckla vårdens innehåll. Det gäller inte minst biomedicinsk laboratorievetenskap. Trenden visar att utvecklingen inom vården ställer allt högre krav på utbildning och att kompetensen utvecklas i ett livslångt lärande för alla yrkesgrupper i vården. Vårdförbundet föreslår att utbildningsanställningar inrättas för bio­medicinska analytiker som läser specialistutbildning och att dessa regleras i kollektivavtalen för sektorn.

 


Biomedicinska analytiker samverkar bra

2014-04-09

Programmet för Biomedicinsk analytiker hamnar i topp vad gäller samverkan med arbetslivet i en undersökning om lärosätenas samarbeten med arbetsgivare.

 


Här presenteras en av placeringarna för Verksamhetslagt utbildning på Biomedicinska analytikerprogrammet med en musikvideo


Biomedicinsk analytiker: En av de utbildningar som ger jobb om fem år.

Från Dagens Eko 28 november 2012

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5361077

 


Första kullen Biomedicinska analytiker i Vårdfokus


Visualiseringsbord hjälp i anatomistudier

Linköpings universitet blir först i världen med att använda ett visualiseringsbord i medicinsk undervisning. Bordet är en uppfinning av LiU-forskare och har tagits till marknaden av medicinteknikföretaget Sectra. Placerat i Hälsouniversitetets tränings- och laborationscentrum Clinicum ska det användas för undervisning och självstudier inom anatomi och patologi på alla HU:s grundutbildningar.


Andreas Eriksson utsedd till årets pedagog 2011 


 


 

Naturvetare som räddar liv


 

 

 

PBL-guiden
 


 

Medicinska fakulteten webb


Kontakter

Postadress

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)
Avdelningen för läkemedelsforskning
Medicinska fakulteten
581 85 Linköping

Besöksadress

Hus Lab 1
ingång 68, plan 8
Campus US/Medicinska fakulteten


Sidansvarig: erika.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-15