Göm menyn

Primärvård och forskning med Linda

Linda Tillmar, biomedicinsk analytiker och medicine doktor, berättar om sitt arbete på vårdcentralslaboratorium och inom klinisk kemisk forskning

Primärvården

På ett primärvårdslaboratorium delar vi arbetstiden mellan provtagning, analysering och datahantering. Vissa prover analyserar vi på plats (patientnära analyser) och andra skickar vi till något av sjukhusets speciallaboratorier.

Vi börjar alltid dagen med att analysera olika kontroller. Kvalitetssäkring är en viktig del av vårt arbete. Vi måste vara säkra på att de metoder och instrument vi använder fungerar som de ska och att alla analyssvar som vi lämnar ut är tillförlitliga.

Provtagning

Klockan 8 öppnar vi för provtagning och då är ofta väntrummet fullt. Många av patienterna som kommer tidigt på morgonen är fastande. De ska kanske kontrollera sina blodfetter eller sitt blodsocker. Vi tar blodprover venöst (i armvecket) eller i fingret (kapillärt). Vi tar även halsprover för att analysera om det finns bakteriella infektioner samt tar emot urin- och avföringsprover som vi analyserar på plats eller skickar vidare till speciallaboratorierna.

PK_prov_2

Varje dag kommer flera patienter för att ta PK-prov.
PK står för protrombinkomplex och är ett mått på hur snabbt blodet koagulerar.
Dessa patienter äter läkemedel som skall minska risken för att de skall få blodpropp, så kallade blodförtunnande läkemedel. De måste regelbundet kontrollera att PK-värdet ligger inom ett visst område, annars kan de riskera att få endera blodproppar eller blödningar. PK-provet analyserar vi på plats medan patienten väntar.

Analys

Några av patienterna kommer direkt från ett läkarbesök och ska sedan tillbaka till läkaren. Då måste vi analysera proverna akut så att läkaren direkt kan fatta beslut om eventuell behandling. De akuta prover som vi analyserar, kan t.ex. vara för att fastställa om patienten har en behandlingsbar halsfluss eller en virusinfektion som läker ut av sig själv. Vid misstanke om hjärtinfarkt kan vi påvisa skada i hjärtmuskulaturen med enbart ett blodprov. På mitt laboratorium är vi flera som jobbar tillsammans och eftersom jag träffar patienter hela dagarna blir jobbet väldigt varierande.


Forskning, Klinisk kemi

Hälften av min arbetstid ägnar jag åt forskning. Laboratoriet finns på sjukhuset och här integreras klinisk diagnostik med forskning och utbildning vilket innebär att verksamheter inom Landstinget och Hälsouniversitetet integreras.

Projektet jag arbetar med rör hormonet prolaktin. Prolaktin har många olika funktioner i kroppen men är kanske mest känd för sin förmåga att stimulera bröstkörtlarnas tillväxt och utmognad till mjölkproducerande celler. För höga koncentrationer av prolaktin i blodet kan dock leda till bl.a. infertilitet hos både kvinnor och män.

Forskning

Prolaktin förekommer i olika molekylära former men när man mäter prolaktin kliniskt särskiljer man oftast inte dessa. Vi tycker att det är viktigt att klargöra vilka former av prolaktin som reglerar vad i vår kropp och då måste vi också ha bra metoder för att skilja de olika formerna åt. Vi jobbar med att hitta bra sätt att separera olika prolaktinvarianter från humant serum. En av alla metoder jag använder är affinitetskromatografi. Det är en biokemisk reningsmetod som bygger på specifika interaktioner mellan, i detta fall, prolaktin och en antikropp riktad mot prolaktin. Med denna metod kan jag rena prolaktin från andra serumproteiner. Andra separations- och identifieringsmetoder jag använder baseras på skillnader i prolaktinvarianternas storlek och modifieringar av olika aminosyror i prolaktinmolekylen. Jag utför också försök där jag undersöker funktionen av prolaktin.

 

PBL-guiden
 


 

Medicinska fakulteten webb


Kontakter

Postadress

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)
Avdelningen för läkemedelsforskning
Medicinska fakulteten
581 85 Linköping

Besöksadress

Hus Lab 1
ingång 68, plan 8
Campus US/Medicinska fakulteten


Sidansvarig: erika.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-15