Göm menyn

Inga lik i garderoben på patologen

Möt en BMA som berättar om sitt arbetsliv

Välkommen att titta in till Patologen! Jag heter Christina Carlfjord, är biomedicinsk analytiker och har varit patologen trogen i många år.

Nej, vi har inga lik i garderoben! Det är en felaktig uppfattning. Vi arbetar oftast med material från levande människor, även om obduktion och bårhus finns i samma hus.
Först hamnar vi på provinlämningen. Här får patientproverna ett nummer som sedan följer med provet genom hela proceduren. Prover kan vara från stora som små operativa ingrepp, där man söker en diagnos för att kunna gå vidare med behandling . Här håller jag upp ett preparat som kallas stort, en njure, som läkare tillsammans med en biomedicinsk analytiker har skurit igenom för att ta småbitar av för vidare hantering.

en njure

Här sitter en biomedicinsk analytiker med en bricka små preparat, dessa kan vara hud eller små provbitar från en rad olika organ , leverbiopsier och benmärgar för att nämna några.

biopsi

Dessa små preparat tar vi biomedicinska analytiker hand om efter speciellt utarbetad metod. Allt som skärs ut eller tas om hand i sin helhet hamnar i dessa gula kassetter. Vi har en kasettskrivare som på dessa skriver det löpnummer som patienten innehar. Här kan väl valda ord komma till pass när eländet inte funkar! Men vi reder ut det.

Vi människor består ju av stor mängd vätska och den måste bort om vi ska få några celler att sätta diagnos på. De så kallade vipparna är oftast väldigt snälla och gör sitt jobb under natten.

Här har ni resultatet!

vipparna

Vattnet har lämnat vävnaden som bäddats in i paraffin, det blir som ett stearinljus. Nu kan vi skära tunna skivor på vår mikrotom, ungefär 5µ.

Lite spill blir det alltid!

spill

Skurit mig på den vassa kniven som hör till mikrotomen har jag inte gjort, men stuckit mig med pincetten i fingret. Lite blod får man räkna med, det är bara att gilla läget som biomedicinsk analytiker! Det är vi som är proffs på detta!

Nu har vi hamnat på färgningen som är sista instansen innan våra patologer tar vid med bedömningen. Här skall allt som gjorts finnas i labbilden, rätt antal objektglas till fallet och vem som skall ha diagnostiken, och detta är alltid en läkare som har specialistkompetens i patologi.

cytoplasma och bindväv

Visst är det fina mönster! Det röda är cytoplasma och bindväv. Det mörka är cellkärnor.

Nu till något jag tycker är speciellt roligt och viktigt. Under pågående operationer får vi så kallade frys. För att ersätta den process som vipparna gör under natten, fryser vi preparatet från operation i –70°C, då de blir hårda och går att skära tunna skivor. De tunna skivorna snittas fram i en kryostat där temperaturen är -22°C.

frys

Efter snabb färgning av det tunna materialet kan patologen snart ringa operatören och ge ett provsvar. Kanske behövs mera tas bort...

Som biomedicinsk analytiker har jag ett mycket manuellt och omväxlande arbete. Vi behöver flera medarbetare snart. Vem vet, vi kanske blir arbetskamrater. Men kvicka dig på, jag går i pension om några år.

 

PBL-guiden
 


 

Medicinska fakulteten webb


Kontakter

Postadress

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)
Avdelningen för läkemedelsforskning
Medicinska fakulteten
581 85 Linköping

Besöksadress

Hus Lab 1
ingång 68, plan 8
Campus US/Medicinska fakulteten


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-15