Göm menyn

Arbetsmarknad

Som legitimerad arbetsterapeut har du en bred kompetens och kan arbeta inom många olika verksamheter. De flesta arbetsterapeuter arbetar inom hälso- och sjukvården och i äldre- och handikappomsorgen, men kriminalvården, försäkringskassan, den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och hjälpmedelsföretag anlitar också allt fler arbetsterapeuter.

 

Hur ser arbetsmarknaden ut för arbetsterapeuter?

Beräkningar pekar på att rekryteringsbehovet kommer att vara större än antalet examinerade under hela prognosperioden enligt Sacos rapport. Läs mer om detta i rapporten.


Sidansvarig: tara.asadi@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-15