Göm menyn

Utbildnings- och kursplaner

Programmet omfattar 180 högskolepoäng och programmets huvudområde är Medicinsk biologi. 

Utbildningsplaner

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i medicinsk biologi – Från och med HT2016

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i medicinsk biologi – Från och med HT2012 till HT2015 

Kursplaner

I kandidatprogrammet i medicinsk biologi ingår följande kurser:

  • Introduktion i Medicinsk biologi, 30 högskolepoäng (termin 1)
  • Från gen till funktion, 30 högskolepoäng (termin 2)
  • Mikrobiella patogener, kroppens immunförsvar och cellsignalering, 30 högskolepoäng (termin 3)
  • Medicinsk systemfysiologi, cell och vävnadshomeostas, 30 högskolepoäng (termin 4)
  • Allmän sjukdomslära, utvecklingsbiologi och bioentreprenörskap 30 högskolepoäng (termin 5)
  • Organismvärlden och transgena system, 15 högskolepoäng (termin 6)
  • Självständigt arbete (examensarbete) i Medicinsk biologi, 15 högskolepoäng (termin 6)

 


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-06-23