Göm menyn

Välkommen till Medicinsk biologi, 180 hp

Medbi Header

Att vara biomedicinare handlar om att förstå sjukdomar och att bidra till att förbättra dagens diagnos- och behandlingsmetoder. Din kunskap om gener, molekyler och celler är värdefull inom såväl läkemedelsindustrin och bioteknikföretag som på andra forskningslaboratorier.

Medicinsk biologi-programmet bygger på Life Science, det vill säga området på gränsen mellan medicin och biologi. Här studerar du ämnen som biokemi, cell- och molekylärbiologi, fysiologi, genetik, neurologi och immunologi, samtidigt som du får bearbeta biomedicinska problem ur olika vetenskapliga perspektiv. Lägg därtill avancerade laborativa moment, modern laboratorieteknik, problembaserat lärande (PBL) och projektledning så har du en komplett biomedicinutbildning som håller för framtiden.

 


Sidansvarig: susanne.andersson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-06-22