Göm menyn

Programansvarig
Anna Fahlgren, bitr professor
tel: 013-28 67 10
e-post: anna.fahlgren@liu.se

 

Biträdande programansvarig
Mats Lindahl, bitr professor
tel: 010-103 14 53
e-post: mats.lindahl@liu.se

 

Utbildningsadministratör
Emma Beckman
Besöksadress: Hus 511, Ingång 75, Rum 12.204
tel: 013-28 12 11
e-post: emma.beckman@liu.se

 

Koordinator för utbytesstudier
Eva Lindström, universitetslektor
tel: 013-28 22 27
e-post: eva.lindstrom@liu.se
 

 

Termins- och kursansvariga

Termin 1
Andreas Eriksson, universitetslektor
tel: 013-28 22 23
e-post: andreas.eriksson@liu.se

 

Termin 2
Annika Thorsell, universitetslektor
tel: 010-103 39 06
e-post: annika.thorsell@liu.se

 

Termin 3
Mats Lindahl, bitr professor
tel: 010-103 14 53
e-post: mats.lindahl@liu.se

 

Termin 4
Eva Lindström, universitetslektor
tel: 013-28 22 27
e-post: eva.lindstrom@liu.se

 

Termin 5
Mats Söderström, 1:e forskningsingenjör
tel: 013-103 31 90
e-post: mats.g.soderstrom@liu.se

 

Termin 6

Kursansvarig
Ann-Charlotte Johansson, 1:e forskningsingenjör
tel: 070-244 78 49
e-post: ann-charlotte.johansson@liu.se

Kursansvarig/examinator Organismvärlden och transgena system och Examensarbete
Karin Öllinger, professor
tel: 013-28 68 37
e-post: karin.ollinger@liu.se


Sidansvarig: max.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-13