Göm menyn

Efter utbildningen
karriär_header

 

 

Redo för arbetsliv och forskning

De flesta medicinska biologer arbetar inom Life Science, på läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikföretag, men också på myndigheter, landsting och på universitet och högskolor. En del arbetar som avdelningsansvariga på medicinska laboratorier, som klinisk prövningsledare eller som projektledare inom läkemedelsindustrin, på bioteknikföretag eller forskningslaboratorier. Många väljer att fördjupa och specialisera sig inom området genom en mastersutbildning som ökar möjligheten till att doktorera och till forskningsarbete i Sverige eller utomlands.

Våra uppföljningar visar att 85 % av våra tidigare studenter har arbete inom det biomedicinska området och att de är väldigt nöjda med sin utbildning som de rekommenderar till andra. En bred biomedicinsk grundutbildning öppnar många möjligheter, allt från forskare till vetenskapsjournalist.

Några exempel på arbeten som innehavs av tidigare studenter är principle scientist, klinisk prövningsledare och mikrobiolog vid läkemedelsföretag, applikationsspecialist och produktutvecklare vid bioteknikföretag samt forskningsingenjör och biolog vid universitet och sjukhus. Många jobbar på internationella företag utomlands. En växande arbetsmarknad är små och medelstora Life Science och bioteknikföretag som står för en stor andel av läkemedelsutvecklingen i Europa och Sverige.

Kristofer Katkits
Namn: Kristofer Katkits
Jobbar som: klinisk prövningsledare inom industrinSidansvarig: max.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-06-28