Göm menyn

Logopedprogrammet 

För programmets studenter

 

Röst, Tal och Språk

Logopedi är läran om människans kommunikations-, språk-, tal-, röst- och sväljfunktioner, förekommande störningar och behandlingen av dessa.


Logoped Startbild. Foto: Peter Karlsson Svarteld

 

Studier i ämnet logopedi tar sin utgångspunkt i den språkliga kommunikationsförmågans betydelse för människans perception, kognition, kommunikation och sociala samspel. Ämnet beskriver och förklarar olika former av kommunikationssvårigheter på grund av röst-, tal- eller språkstörning samt sväljningssvårigheter, hur de bör utredas, bedömas och behandlas samt dess konsekvenser för människans personlighet, hälsa och livskvalitet.

Även utredning och behandling av läs- och skrivsvårigheter, så kallad dyslexi, ingår i ämnet.

Från och med utbildningens andra termin kommer en del av undervisningen i klinisk logopedi ske inom olika logopediska verksamheter i Östergötland och utanför länet, vilket kan innebära vissa kostnader för resa och boende.
 

Postadress

Linköpings universitet
Medicinska fakulteten
Logopedprogrammet
581 85 Linköping

Besöksadress

Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Enheten för Logopedi/Logoped-
programmet
Ing 76, 78, plan 12, Universitetssjukhuset

 


 
Vad gör en logoped
epressknapp
pbl knapp
clin knapp
Netquest EU


Sidansvarig: sara.hjarne@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-11