Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Läkarprogrammet vid Linköpings universitet

Informationen på den här sidan rör utbildningsplanen som gäller från och med HT2021

Läk förstasida

 

 

 

 

Läkarprogrammet var först med att etablera problembaserat lärande i Sverige och utvecklade studentaktiverande undervisningsformer redan vid starten 1986. Utbildningen erbjuder tidig patientkontakt, systematisk träning i patientkonsultation, integration mellan teori och klinisk tillämpning av kunskaper, utveckling i vetenskapligt tänkande och tillfällen att lära sig arbeta i interprofessionellt team. Utbildningen baseras på situationer och patientfall som läkare möter i sin yrkesverksamhet. 

Läs mer om Medicinska fakultetens pedagogiska profil

 

 

Nyheter

Informationen på den här sidan rör utbildningsplanen som gäller från och med HT2021. För information om tidigare curriculum, klicka här.

 

Länkar

 

LISAM

FF

 


 


 

Framstående utbildningsmiljö


 Sidansvarig: emma.busk.winquist@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-06-14