Göm menyn

Termin 1: Läkarrollen och biologisk funktion

 

I terminen ingår sex teman:

Professionell utveckling (PU)

Generalist (Gen)

Gastro-Nutrition-Metabolism (GNM)

Professionalitet i hälso- och sjukvård, samt socialtjänsten (IPL1)

Vetenskapligt förhållningssätt (VF)

Endokrin-Reproduktion-Livscykeln (ERL)

 


Sidansvarig: k1lak@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-05-12