Göm menyn

Temagrupper

Här hittar ni ansvariga för temagrupperna:

https://old.liu.se/medfak/mala3/temagrupper?l=sv

 

De teman som ingår på termin 1 är: Professionell utveckling, Generalist, Gastro-Nutrition-Metabolism, Vetenskapligt förhållningssätt, Endokrin-Reproduktion-Livscykel


Sidansvarig: SamordnareLAK@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-05-12