Göm menyn

Examination

Kurskod: 8LPG10

Skriftligt prov (SKR1) 15 hpObligatoriska moment innefattar:

Programspecifikt basgruppsarbete (BGR1) 6,0 hp

Professionalitet i hälsa- och sjukvård (IPL1) 6,0 hp (Basgruppsarbetet i detta moment är obligatoriskt)

Strimma Läkarrollen (LÄK1) 1,5 hp

Strimma Patientkonsultation (PAK1) 1,5 hp

Seminarier

 

I kontakten med patienter skall studenten visa lämplighet för läkaryrket. Bedömning av obligatoriska moment sker fortlöpande under delkurserna.

I slutet av terminen ges ett skriftligt prov bestående av kortsvarsfrågor och korta essayfrågor utgående från fallbeskrivningar eller biologiska problem. För att skriftlig tentamen ska bedömas och betygsättas krävs att man har gått kursen.

Förnyat slutprov (omtentamen) ges under vårterminens 5:e eller 6:e vecka och strax före eller under höstterminens första vecka. Formerna för förnyat slutprov och för komplettering av praktiskt moment bestäms av examinator.

Studenten ska själv anmäla sig till prov via Studentportalen senast 10 dagar före tentamenstillfället, anmälan öppnar 30 dagar innan tentamenstillfället.


 

Betyg

De betygsalternativ som används är Godkänd och Underkänd. För godkänt betyg krävs det normalt att studenten uppnått 65% av tentamens maximala poäng.


Sidansvarig: k1lak@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-08-19