Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Läkarprogrammet vid Linköpings universitet

Informationen på den här sidan rör utbildningsplanen som gäller från och med HT2016.

 

Läkarprogrammet förstasida

 

Läkarprogrammet bygger på problembaserat lärande, en pedagogisk metod där kunskapens sammanhang och studentens aktivitet samt egna ansvar för lärandet betonas. Inlärningen baseras i stor utsträckning på scenarier och situationer som läkare möter i sin yrkesverksamhet.  Andra karaktäristika är tidig patientkontakt, systematisk träning i samtalskonst, integration mellan teori och klinik, vetenskapligt arbetssätt och multiprofessionellt lagarbete samt verksamhetsförlagd utbildning både på sjukhus och i primärvård. Programmet har tack vare sitt innovativa upplägg rankats högst i Sverige i flera oberoende utvärderingar och fått pris för Framstående utbildningsmiljö.

 

Informationen på den här sidan rör utbildningsplanen som gäller från och med HT2016. För information om senare curriculum, klicka här.

 

Länkar

Spela in

 

LISAM

FF

 

Edit
 


 

Framstående utbildningsmiljö


 Sidansvarig: SamordnareLAK@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-05