Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Läkarprogrammets huvudstudieorter

Från och med termin 6 sker den övervägande delen av den verksamhetsförlagda utbildningen samt de teoretiska studierna på någon av programmets fyra huvudstudieorter inom den sydöstra sjukvårdsregionen. De fyra huvudstudieorterna är Linköping och Norrköping inom Region Östergötland, Jönköping inom Region Jönköping och Kalmar inom landstinget i Kalmar.

Den sydöstra sjukvårdsregionen har en befolkning på drygt 1 miljon och regionen har enligt Dagens Medicin Sveriges bästa sjukhus i samtliga kategorier - från Universitetssjukhuset i Linköping till mindre sjukhusen inom Region Jönköping län och Landstinget i Kalmar.

 

Östergötland

RegionÖstergötland

Linköping

I Linköping ligger Universitetssjukhuset i Linköping (US). US har nära 600 vårdplatser och står för majoriteten av regionens högspecialiserade sjukvård. Universitetssjukhuset i Linköping har i år utsetts till Sveriges bästa universitetssjukhus av tidningen Dagens Medicin.

Läs mer om Universitetssjukhuset i Linköping

Norrköping

Vrinnevisjukhuset i Norrköping invigdes 1988 och drivs, liksom Universitetssjukhuset i Linköping, av Region Östergötland. Sjukhuset har i dag cirka 310 vårdplatser och ett akutsjukhus med bred verksamhet. Vrinnevisjukhuset har utsetts till det fjärde bästa mellanstora sjukhuset i Sverige i Dagens medicin. 

Läs mer om Norrköping och Vrinnevisjukhuset


Jönköping

Region Jönköping


Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har i Dagens medicin utsetts till Sveriges bästa mellanstora sjukhus och har totalt 500 vårdplatser.

Läs mer om Region Jönköpings län

Kalmar

Kalmar


Inom länet finns det flera sjukhus inom sina olika kategorier som placerat sig på topp, däribland Länssjukhuset i Kalmar som blev utsett till sjätte bästa mellanstora sjukhuset i Sverige och Oskarshamns sjukhus som blev utsett till det bästa mindre sjukhuset i Sverige.

Läs mer om Kalmar


Önskemål om studieort

Under termin 4 kommer du såväl att få lämna önskemål som få besked om studieort. Mer information om vad som kan påverka ditt önskemål om studieort hittar du på sidan för Riktlinjer om önskemål.


Sidansvarig: SamordnareLAK@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-01