Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

2023-08-16

Denna sida är flyttad till Läkarprogrammets programrum och kommer inte längre uppdateras.

Klicka här för att komma till programrummet.

Programledning, kansli och studievägledning


Administratörer och studievägledare för läkarprogrammet finns på Studentenheten, Campus US, ingång 75, 76 eller 78.

Postadress: Studentenheten, Medicinska fakulteten, 581 83 Linköping.

Se karta

Länk Studentenheten


Programansvarig/Director of studies

Éva Tamás, Adjungerad biträdande professor
Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), Avdelningen för diagnostik och specialistmedicin

E-post: ProgramledningLak@liu.se


Biträdande programansvarig/Vice director of studies

Katarina Kågedal, Biträdande professor 
Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin (BKV), Avdelningen för cellbiologi

E-post: ProgramledningLak@liu.se


Studievägledare/Study Counsellor

Susanne Strindemo, Studievägledare termin 1-6, ingång 75, 76 eller 78, plan 11
Tel: 013 - 28 68 97
E-post: studievagledare@medfak.liu.se

Lilian Alarik, Studievägledare termin 6-12
Studentenheten, ingång 75, 76 eller 78, plan 11
Tel: 013 - 28 68 25

E-post: studievagledare@medfak.liu.se


Administrativ service/Administrative services

Utbildningsärenden
Ingång 75, 76 eller 78, plan 12

Katarina Kärling, Samordnare, BKV
Therese Pettersson, Programadministratör, BKV
Alexandra Morén, Programadministratör, BKV  

E-post: ProgramledningLAK@liu.se


Ledningsorganisation

Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten (FSM) har det slutliga ansvaret för samtliga grundutbildningar men har delegerat frågor till Utbildningsnämnden. Dekanus utser programansvarig och biträdande programansvarig. Programansvarig har delegerat ansvar att besluta i frågor som rör den egna utbildningen. Till stöd för detta har programansvarig vid läkarprogrammet ett Programutskott (PUL). Därtill finns koordinatorer med övergripande ansvar för avgränsade delar av utbildningen. Varje termin har en terminsansvarig lärare och en terminsadministratör. Studentrepresentation finns i alla grupper.

 

Informationen på den här sidan rör utbildningsplanen som gäller från och med HT2016. För information om senare curriculum, klicka här.

 

Länkar

Spela in

 

LISAM

FF

 

Edit
 


 

Framstående utbildningsmiljö


 


Sidansvarig: SamordnareLAK@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2023-08-17