Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Förnyelse av Läkarutbildningen – LÄK 2.0

 

Bild läk 2.0

LÄK 2.0

Den 18 november 2020 genomfördes en workshop med runt 40 deltagare från Medicinska fakulteten och Läkarprogrammet. Tre områden identifierades som viktiga att förnya: Utbildningens innehåll och kvalitet, Lärarperspektivet och Läkarprogrammets attraktivitet. Arbetsgrupper är nu tillsatta med syftet att utarbeta strategier och implementera dessa för att förnya Läkarprogrammets profil.

Utbildningens innehåll och kvalitet

De pedagogiska förutsättningarna förändrades avsevärt till följd av att studentantalet ökat med ca. 40% under de senaste åren och utbildningen regionaliserades. PBL, studentcentrerat lärande och interprofessionellt lärande behöver anpassas till den nuvarande undervisningsmiljö. Samtidigt finns det behov av fördjupade prekliniska kunskaper och fortsatt stark forskningsanknuten utbildning.

Lärarperspektivet

Läkarprogrammets organisation och finansieringsmodell är under omstrukturering. Ökat studentantal och regionalisering har påverkat även lärarnas arbetsinnehåll och arbetsmiljö. Det är viktigt att läkarprogrammet erbjuder attraktiva arbetsvillkor för att kunna behålla och rekrytera engagerade högkompetenta lärare, samt att stärka programmet ur lärarperspektivet.

 

Läkarprogrammets attraktivitet

Det finns ett uttalat behov av att nå presumtiva studenter via moderna kommunikationskanaler och förmedla bilden av en högkvalitativ läkarutbildning. Läkarprogrammet satsar på att bygga organisation och rutiner för kommunikation utanför Medfak/LiU såväl som inom programmet och göra programmet synlig i sociala media.

Arbetsgrupper

Medicinska fakulteten har utsett en styrgrupp för att avgränsa och strukturera uppdragets genomförande i arbetsgrupper. (Sammankallande för styrgruppen: Éva Tamás ProgramledningLak@liu.se)

Arbetsgrupp   Sammankallande Slutrapport
     
Basgrupp Helen Setterud Finns här
EPA Éva Tamás VT2023
Examination Katarina Kågedal Finns här
VFU Jonas Lind VT2023
     
Inkluderande utveckling Ann-Charlott Ericson HT2022
Samverkan Jan-Erik Karlsson                       HT2022
Digitalt campus Éva Tamás HT2023
     
Integrerad teori och kunskap    

Nytänkande och identitetsskapande marknadsföring

– ”Tillsammans framåt!

Linus Olsson HT2022
Framtida karriärvägar Jan-Erik Karlsson HT202

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetssäkring

Vart sjätte år gör gör Läkarprogrammet en kvalitetssäkring. Rapporten från senaste kvalitetssäkringen från hösten 2022 kommer snart. Tillhörande Handlingsplan kommer snart och Alumnrapporten finns här.


 

Informationen på den här sidan rör utbildningsplanen som gäller från och med HT2016. För information om senare curriculum, klicka här.

 

Länkar

Spela in

 

LISAM

FF

 

Edit
 


 

Framstående utbildningsmiljö


 


Sidansvarig: SamordnareLAK@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2023-04-05