Göm menyn

Anmälan till Forskartorget

Under kurs 6 (K6) på Läkarprogrammet anordnas ett moment som presenteras för studenterna som ”Möt forskaren och handledaren vid ett forskartorg”. Syftet är att ge läkarstudenterna inblick i pågående forskning och tips om projekt och handledare för det kommande självständiga arbetet (examensarbetet) på kurs 8 (K8). Valet av projekt görs av läkarstudenterna i början av kurs 7 (K7).

Forskartorget har rönt stor uppskattning bland både forskare och studenter. Välkommen att delta med en eller flera representanter för din forskargrupp vid detta viktiga tillfälle. I och med decentraliseringen av Läkarprogrammet genomförs Forskartorget på flera orter, se nedan.

Ta med en aktuell poster eller annat liknande material för egen uppsättning på posterskärm (från kl.14.30). Rekommenderad maxstorlek är A2. Både engelska och svenska titlar och postrar går förstås bra.

Forskartorget ingår i schemat för läkarstudenterna på K6.

Sista anmälningsdag är en vecka före resp tillfälle, anmäl dig nedan.

Lokal meddelas i kallelsen.

Varmt välkommen!

 


 

Forskningsområde *

Titel på forskningspresentation *

Namn forskare/presentatör I *

Akademisk titel *

E-post *

Organisation *

Namn forskare/presentatör II (om ni är fler som deltar från samma projekt)

Akademisk titel

E-post

Organisation

Namn forskare/presentatör III (om ni är fler som deltar från samma projekt)

Akademisk titel

E-post

Organisation

Jag/vi deltar i:
Jönköping 7 mars 2019 (kl.15.00-16.00)
Kalmar 7 mars 2019 (kl.15.00-16.00)
Norrköping 7 mars 2019 (kl.15.00-16.00)
Linköping 4 april 2019 (kl.15.00-16.00)

Om bekräftelse önskas ange e-postadress


Sidansvarig: annacarin.hallin@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Oct 15 10:52:31 CEST 2018