Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Generell information för Mala 2

Här finner du information av generell karaktär. Det som är kursspecifikt hittar du information om på respektive kurshemsida, se länk i högermarginalen.

Från Medicinska fakulteten - Handledning under verksamhetsförlagd utbildning

VFU på Läkarprogrammet

 • Kurs 6 är den första kliniska kursen på Läkarprogrammet, vilket innebär att teori varvas med klinisk praktik på dessa kurser.
 • Från och med kurs 6 tillhör studenterna på Läkarprogrammet en av fyra huvudstudieorter.
 • En normalvecka på K6, K7 samt K10 görs VFU under ca 24 timmar.
 • En normalvecka på K9 samt K11 görs VFU under ca 30 timmar.
 • Vid veckor med röda dagar minskar kravet på antalet timmar i paritet till antalet röda dagar. Exempel: en normal VFU-vecka på 24 timmar (4 dagar) minskar till 18 timmar om veckan innehåller en röd dag.
 • Medsittning är obligatorisk vid 3-4 veckors placering. Medsittning kan med fördel också ske under en- och tvåveckors placeringar. Typ av patient kan vara akut eller elektiv.
 • Ansökan om prioritet inom huvudstudieorten öppnar den 1 april inför höstterminen och den 1 oktober inför vårterminen. Ansökan stänger den 15 april inför hösten och den 15 oktober inför våren.
 • VFU ska fullgöras inom ordinarie terminstid.
 • Observera att vissa kliniker kräver ett utdrag från belastningsregistret för att Ni ska få göra VFU där.
 • Om du haft studieuppehåll men vill studera under nästa termin måste blankett om återkomst vara inlämnad senast 15 oktober resp. 15 april.
 • Om du har frågor/ problem med att fylla i verktyget– kontakta VFU-samordnarna.
 • Om du har frågor angående kursens placeringar – kontakta kursadministratören eller kursansvarig.

 


Sidansvarig: VFUsamordnareLAK@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-10-04