Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Biblioteket och kurslitteratur

Biblioteket

Välkommen till Medicinska biblioteket! Här finns olika slags arbetsplatser beroende på vilka behov du har, alltifrån den tysta läsesalen där du får mesta möjliga arbetsro till ”Gröna hörnet” där det finns möjligheter för grupper att prata och arbeta. Som student vid Medicinska fakulteten kan du även använda biblioteket under Meröppet, dvs utanför ordinarie öppettider. 

Via bibliotekets sidor på LiUnet student kan du hitta ämnesspecifika resurser och tips inom medicin, vård och hälsa. 

Via universitetsbibliotekets startsida hittar du samtliga sökresurser och genvägar till information, nyheter, serviceutbud osv.
 

Du som läser K6-K11 i Norrköping, Jönköping eller Kalmar kan hitta mer information om biblioteksservice på din studieort via LiUnet student på sidan om biblioteksstöd till de regionaliserade terminerna.

 

Kurslitteratur

Enligt högskoleförordningen ska en universitets-/högskoleutbildnings kursplaner innehålla information om kurslitteratur. För läkarprogrammet vid Medicinska fakulteten i Linköping finns ingen obligatorisk kurslitteratur då detta inte är i överensstämmelse med fakultetens pedagogiska modell. Däremot finns rekommenderad kurslitteratur som studenten kan ha som vägledning. Lista över denna litteratur fastställs av programutskottet och finns tillgänglig för lärare och studenter på LISAM och här på hemsidan.

Läkarprogrammets samlade litteratur-rekommendationer (litteraturlista) uppdateras inför varje termin. Temagrupperna är gemensamt ansvariga för litteraturlistan, i samverkan med ämnesföreträdarna

Litteraturlistan innehåller flera olika titlar inom samma ämnesområde. Det finns minst fyra tryckta exemplar av varje titel. 

Observera att flera av titlarna även kan finnas som e-bok via biblioteket.

 

Vi förutsätter att ni använder senaste eller näst senaste upplagan av samtliga böcker.

Tema PU

Tema GEN

Tema GNM

Tema VF

Tema ERL

Tema CREN

Tema IBI

Tema NSPR

 

Informationen på den här sidan rör utbildningsplanen som gäller från och med HT2016. För information om senare curriculum, klicka här.

 

Länkar

Spela in

 

LISAM

FF

 

Edit
 


 

Framstående utbildningsmiljö


 


Sidansvarig: SamordnareLAK@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2023-06-14