Göm menyn

Biblioteket och kurslitteratur

Biblioteket

Välkommen till Medicinska biblioteket! Här finns olika slags arbetsplatser beroende på vilka behov du har, alltifrån den tysta läsesalen där du får mesta möjliga arbetsro till ”Gröna hörnet” där det finns möjligheter för grupper att prata och arbeta. Via bibliotekets ämnesguide för Läkarprogrammet hittar du utvalda resurser, inklusive e-kursböckerna, som du kommer att ha nytta av. Via universitetsbibliotekets startsida www.bibl.liu.se hittar du samtliga sökresurser och genvägar till information, nyheter, serviceutbud osv.

 

Du som läser K6-K11 i Norrköping, Jönköping eller Kalmar kan hitta mer information om biblioteksservice på din studieort via Lisam på Informationssidan om Läkarprogrammets kurs 6-11

 

Kurslitteratur

Enligt högskoleförordningen ska en universitets-/högskoleutbildnings kursplaner innehålla information om kurslitteratur. För läkarprogrammet vid Medicinska fakulteten i Linköping finns ingen obligatorisk kurslitteratur då detta inte är i överensstämmelse med fakultetens pedagogiska modell. Däremot finns rekommenderad kurslitteratur som studenten kan ha som vägledning. Lista över denna litteratur fastställs av programutskottet och finns tillgänglig för lärare och studenter på LISAM och här på hemsidan.

Läkarprogrammets samlade litteratur-rekommendationer (litteraturlista) uppdateras inför varje termin. Temagrupperna är gemensamt ansvariga för litteraturlistan, i samverkan med ämnesföreträdarna

Litteraturlistan innehåller flera olika titlar inom samma ämnesområde. Det finns minst fyra tryckta exemplar av varje titel. 

Observera att flera av titlarna även kan finnas som e-bok, se tex Läkarprogrammets ämnesguide http://guide.bibl.liu.se/lakarprogram välj ”Resurslitteratur e-böcker”

 

Vi förutsätter att ni använder senaste eller näst senaste upplagan av samtliga böcker.

Tema PU

Tema GEN

Tema GNM

Tema VF

Tema ERL

Tema CREN

Tema IBI

Tema NSPR

 

Informationen på den här sidan rör utbildningsplanen som gäller från och med HT2016. För information om senare curriculum, klicka här.

 

Länkar

Spela in

 

LISAM

FF

 

Edit
 


 

Framstående utbildningsmiljö


 


Sidansvarig: SamordnareLAK@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-24