Göm menyn

Vem gör vad på T6?

Terminsansvarig, examinator

Huvudansvarig för hela delkursen under T6, formellt ansvarig för all examination på delkursen.

Terminsadministratör

Samordnar och administrerar hela processen för terminen inkl planering, schemaläggning, resursbokning, lärar- och studentsupport, webb, kursrum i LISAM, studieintyg, resultatrapportering i LADOK etc.  

Tentator

Ger examinator underlag för bedömning av arbeten, granskar och ger återkoppling på kontrakt, halvtidsuppföljning samt skriftliga rapporter. Tentator signerar blanketter för projekt utomlands.

Huvudhandledare

Vetenskapligt huvudansvarig för projektet. Ska ha disputerat och avlagt doktorsexamen. Det är med huvudhandledaren som du diskuterar innehåll och upplägg av ditt självständiga arbete samt din skriftliga rapport (även med handledaren utomlands om du ska göra ditt självständiga arbete utomlands).

Biträdande handledare

Behöver inte finnas, dock lämpligt vid projekt utomlands.

 


Sidansvarig: annacarin.hallin@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-08-11