Göm menyn

Opponering på självständigt arbete

OBS: I och med utfasningen av gamla curriculum har beslutats att opponering på det självständiga arbetet ska ske skriftligt för de som går termin 11 under perioden ht-19 - vt-21, läs mer här. 

  • Sista inlämningsdag för skriftlig opponering vt-20 = 20 april 2020
  • Sista inlämningsdag för skriftlig opponering ht-20 = 23 november 2020

För perioden ht-19 - vt-21 gäller att information samt rapporten som du skriftligen ska opponera på skickas ut minst 1 vecka innan.

Mål och riktlinjer för skriftlig opposition på självständigt arbete ht-19 - vt-21

Anmäl dig till opponeringen


Observera att du som ska opponera på T11 måste anmäla dig till opponeringen! Utan anmälan får du inget arbete att opponera på.

Anmälan görs i Studentportalen som till en vanlig tentamen. Kod 8LAA30 OP11. 

  • Anmälan till opponering vt-20 kan göras under perioden 20/1-30/3 2020
  • Anmälan till opponering ht-20 kan göras under perioden 24/8-2/11 2020

 


Sidansvarig: annacarin.hallin@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-26