Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Studentenhetens studieadministration

Studentenhetens studieadministration jobbar med administrativt stöd till dig som studerar vid Medicinska fakulteten.

Hit kan du vända dig med alla frågor som rör din utbildning från det att du har antagits till du är klar med din utbildning. Under din studietid kan du t.ex. behöva hjälp med studieuppehåll, återkomster och tillgodoräknanden.

 

Studieadministrativ personal

Kerstin Wammerlin, Avdelningsche
E-post: studiesamordning@medfak.liu.se
Tel: 013-28 68 15

 

Helén Karlsson, Fakultetskoordinator
Antagningsfrågor, Bilda, Fristående kurser, Utbildningsplaner- och kursplaner
E-post: studiesamordning@medfak.liu.se
Tel: 013-28 68 13


Ulrica Lisell, Samordnare
E-post: studiesamordning@medfak.liu.se
Tel: 013-28 68 26
Läkarprogrammet
Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen, 60 hp
Fysioterapeutprogrammet 
Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp
Biomedicinsk analytiker, kompletteringsutbildning, 60 hp
Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen, 90 hp
Masterprogrammet i medicinsk vetenskap
Masterprogrammet i genetisk vägledning


Karin Strand, Samordnare
E-post: studiesamordning@medfak.liu.se
Tel: 013-28 68 27
Arbetsterapeutprogrammet
Barnmorskeprogrammet
Kandidatprogrammet i Medicinsk Biologi
Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin
Logopedprogrammet, 240 hp
Master’s Programme in Experimental and Medical Biosciences
Sjuksköterskeprogrammet i Linköping och Norrköping
Specialistsjuksköterskeprogrammen
Avancerad specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård
Psykoterapeutprogrammet med inriktning mot systemisk familjeterapi, 90 hp

Kontakta oss

Linköping

Studentenheten har öppet kl 10-14. Övrig tid tar vi emot bokade besök.

Medicinska fakulteten
Campus US, Studentenheten
Ingång 75, 76 eller 78, plan 11
581 83 Linköping

studiesamordning@medfak.liu.se
Tel växel: 013-28 10 00


Norrköping

Studentenheten har öppet kl 10-14. Övrig tid tar vi emot bokade besök.

Medicinska fakulteten
Kåkenhus
Kungsg. 40, Plan 7
601 74 Norrköping

studiesamordning@medfak.liu.se
Tel växel: 011-36 30 00


Sidansvarig: studievagledare.avancerad@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2023-04-26